<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

DEN DIGITALA TRANSFORMATIONEN INOM RETAIL

Vi kommer hålla seminariet vid två separata tillfällen för att så många som möjligt ska ha möjlighet att närvara så se till att boka in rätt stad nedan.

 

Stockholm

göteborg                      

Något jag är tacksam för varje dag är den enkla uppföljningen som vi har i Barium. Det underlättar verkligen mitt arbete och skapar en sinnesro.

VICKI TOMAS

Revisionsledare Hållbarhet och Juridik, Apoteket AB