<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

DEN DIGITALA TRANSFORMATIONEN
INOM RETAIL

Vi står inför en spännande tid, den digitala transformationen. Detta kommer påverka oss alla på ett eller annat sätt och det har skapat en enorm press på att anpassa sig och att digitalisera och framtidssäkra processer.

APOTEKET – EN DIGITAL PLATTFORM FÖR VERKSAMHETSUTVECKLING

Apoteket hjälper varje dag människor med läkemedel och hälsa och är ett av Sveriges mest omtyckta varumärken. Med en verksamhet i en reglerad bransch krävs bra rutiner, processer och verktyg för att säkerställa hög kvalitet och ett kundbemötande i världsklass. På Apoteket sker ett kontinuerligt förbättringsarbete och när behov dök upp att modernisera system och processer för felexpediering, egeninspektioner, produktreklamationer samt hitta en digital lösning för att göra ”Kundrundan” - en daglig kontroll av alla 394 butiker kom Barium in i bilden. Hör Vicki Tomas berätta om arbetet bakom att digitalisera dessa processer och hur Apoteket resonerade från behov till internt kravarbete, utveckling och implementering.

mindre än 10 månader kunde Apoteket nämligen rulla ut sju nya applikationer till verksamheten och samtidigt stänga ner två gamla system!

EVRY - KUNDORIENTERAD DIGITALISERING

EVRY är ett av Nordens största IT-tjänsteföretag med över 10 000 kunder i både privat och offentlig sektor. Mer än fem miljoner människor i de nordiska länderna använder dagligen lösningar som levereras av EVRY och deras nära 9 000 medarbetare. Vi kommer få lyssna till Susanne Lindgren och Helena Jansson, seniora verksamhetskonsulter från EVRY’s Retail & Logistics Competence Center. De kommer presentera den digitala transformationen i ett retail-bolag samt redogöra för trender, lärdomar och möjligheter ur ett processperspektiv. 

VÄLKOMNA TILL ETT INSPIRERANDE SEMINARIUM!

Vi öppnar dörrarna klockan 8.00 den 21/3 till Convendums lokaler centralt belägna i Göteborg på Kungsportsavenyn. På agendan står digitalisering, low code, och framtidssäkring av processer. Vicki kommer även presentera hur Apoteket har kunnat digitalisera processer som tidigare stöttats av bristfälliga system som behövde kompletteras med Excel, mail eller andra manuella processer.

Några av agendapunkterna: 

08.00 

  • Frukost och introduktion
  • Apoteket - Digital transformation på riktigt!
  • Från behov till internt kravarbete, utveckling och implementering.
  • Hur kan man möta verksamhetens behov på ett effektivare sätt?
  • Vad är low code och hur kan det hjälpa er med digitalisering?
  • Digitala transformationen i ett retail-bolag
  • Trender, lärdomar och möjligheter ur ett processperspektiv
  • Erbjudande för att komma igång

10.00

  • Seminariet slutar

Antalet platser är begränsade så anmäl dig redan idag!
Vi hoppas att få se dig där!

 

Något jag är tacksam för varje dag är den enkla uppföljningen som vi har i Barium. Det underlättar verkligen mitt arbete och skapar en sinnesro.

Vicki Tomas

Revisionsledare Hållbarhet och Juridik, Apoteket AB

Seminariet är kostnadsfritt men om du uteblir utan att avanmäla dig fakturerar vi dig 495 kr.

Fyll i det här formuläret för att boka din plats