<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Den digitala HR-processen

Kom på seminarie om digitalisering och automatisering av HR-processer i Stockholm, Göteborg och Malmö.

"Den digitala HR-processen” ger självservice för chefer, anställda och jobbsökande, med digital signering, transparens, automatisering, samt ordning och reda. Skapa själva nya processer och applikationer som stödjer er verksamhet. Återanvänd redan färdiga processapplikationer och ändra enkelt efterhand som nya behov och förbättringsmöjligheter uppstår.

Seminarieinbjudan

Genom innovation och nytänk har vi skapat smarta och effektiva digitala processer som leder din HR-avdelning genom t.ex. hela rekryterings- och onboardingfasen. Från ax till limpa hanterar vi processen med stöd av Barium Live, som vi integrerar till era befintliga HR-system. Resultatet blir en användarvänlig plattform för att digitalisera och automatisera flöden där ni uppnår en förbättrad employee branding, ökad produktivitet samt bättre överblick och kontroll.

Agenda 

  • Varför och hur gör gör man HR-processapplikationer?
  • Varför rita HR-processer digitalt?
  • Kundcase Mölndals stad och Falkenbergs kommun
  • Visning av exempel på färdiga återanvändbara applikationer (Framtagande av platsannons, Rekrytering, Introduktion, Tilldelning av digital identitet och rättigheter)

 

När och var:

Frukost från kl. 07.45 seminarie 08.15–09.30

17 November, Göteborg, Frölundagata 118, i Pedagogen Park Mölndal

24 November, Malmö, Carlsgatan 12 A, i Slagthuset

29 November, Stockholm, Sveavägen 21, hos Barium

 

Varmt välkommen

Marcus Westling & Fredrik Selander

marcus.westling@barium.se

fredrik.selander@barium.se

 

 

 

Anmäl dig till seminariet här