<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Förändringsledning för dig som IT-chef

Digitalisering handlar inte enbart om teknik, utan om att kunna förändra arbetssätt och affärsmodeller. Detta är något som kräver goda kunskaper om förändringsledning.

LADDA NER VÅRT PRAKTISKA WHITE PAPER

Läs mer om vad du som IT-chef, verksamhetsutvecklare, eller helt enkelt ansvarig för digital utveckling, kan göra bättre som förändringsledare. Lär dig också hur du mer aktivt kan föra den digitala agendan framåt.

I vårt white paper Så driver du som IT-chef förändring hittar du bland annat intervjuer med erfarna förändringsledare och konsulter, men också annat inspirerande innehåll:

  • Strategier gällande förändringsarbete
  • Tips för förändringsledning
  • Kommunikationens betydelse
  • Vad digitalt stöd kan göra för förändring
  • Svar från Managementkonsulterna

Ladda ner vårt white paper och kom igång med dina egna förändringsprocesser!

Fyll i formuläret för att ladda ner

Get Free Widget

Fyll i formuläret för att ladda ner

Projektstyrning som tog hänsyn till att människor var involverade i en förändringsprocess, hade sex gånger så stor chans att uppnå mål med hjälp av avsatt budget.

Karen Ferris

Why Organizational Change Management is important for ITSM

Upplev digitaliserade arbetsflöden

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser
Utforska våra lösningar

Några av våra kunder