<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Kvalitetsledningssystem för vård och omsorg

Förbättra och säkra upp ert kvalitetsarbete utan att mer tid behöver läggas på administration och knöliga system
Boka Personlig demo

Modernt kvalitetsledningssystem

Med vårt kvalitetsledningssystem Qualitivo så kan ni förbättra arbetet med systematiskt kvalitetsledningsarbete, säkra upp att ni följer regler och rutiner samtidigt som ni effektiviserar verksamheten med hjälp av ett digitalt verksamhetsstöd. I produkten så har vi samlat rutiner, länkar, policydokument tillsammans med processer och ärendehantering för att ni ska få ett komplett paket för ert kvalitetsarbete.

Digital ärendehantering

Inbyggt ledningssystem

Integration och säkerhet

 • Registrera avvikelser och tillbud med ett knapptryck (inkl Lex Maria & Lex Sarah)
 • Stöd för egenkontroller
 • Hantering av förbättringsförslag och åtgärder för densamma
 • Kraftfullt handläggningsstöd och ärendehantering för fler ärendetyper
 • Alla arbetsrutiner och processer samlade på en plats
 • Dokument och beskrivningar tillgängliga där de behövs
 • Länkar till lagar och förordningar kopplade till enskilda arbetsuppgifter
 • Molntjänst som driftas i Sverige och som uppfyller kraven för informationssäkerhet enligt ISO 27 001
 • Gallring och utplåning av ärenden
 • Öppna integrations API:er för smidig koppling till andra system

Ta det systematiska kvalitetsledningsarbetet till nästa nivå

Vårt moderna verksamhetsstöd hjälper er minska administration och säkerställa att regler och föreskrifter efterlevs

Kvalitetssäkra era processer

Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att kunna påvisa ett systematiskt kvalitetsarbete - en nyckel för att kunna jobba effektivt och med god kvalitet. Vi ser till att tillhandahålla relevanta instruktioner då de behövs, allt för att underlätta för personalen.

Regelefterlevnad och compliance

Med Qualitivo blir det möjligt att enkelt visa hur väl ni följer föreskrifterna enligt SOSFS 2011:9. Verksamhetsstödet blir ett hjälpmedel som gör det enklare att göra rätt.

Spårbarhet

I Qualitivo finns funktioner som gör det enkelt att följa upp och se om rutiner och instruktioner efterlevs. Om ni får en kontroll, så går det enkelt att se hur aktivitetskedjan sett ut.

Så här hjälper vi dig

Verksamhetschef

Efterlev SOSFS 2011:9 och andra interna rutiner utan merarbete eller knölig administration. Qualitivo kan även hjälpa er att styra upp rutiner kring avvikelser, förbättringsförslag och ärendehantering.

Handläggare/slutanvändare

Effektivisera era arbetsuppgifter och se till att kvalitetsarbetet inte stjäl tid och resurser ifrån ert dagliga uppdrag.

IT-chefen

Qualitivo är en säker, svensk molntjänst som inte kräver installation eller mycket administration. Den går även att nyttja för flera processer och ärendeflöden internt.

Kvalitetschef

Säkerställ att verksamheten efterlever krav som SOSFS 2011:9, men även andra krav och och interna riktlinjer. Allt detta utan en ökad administration.

Våra kunders berättelser

Betaniahemmet satsar på kvalitetsarbetet

Föreningen Betaniahemmet erbjuder boende och daglig verksamhet för vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar och autismspektrumtillstånd. Ända sedan starten på 1900-talet så har kvalitet och evidensbaserad behandling legat i centrum. Med Qualitivo och Barium så har man nu möjligheterna att lägga i nästa växel.

Betaniahemmet

Prissättning

Qualitivo erbjuds till stora och små vårdföretag, kommuner, landsting och organisationer av alla storlekar. Prismodellen varierar efter antal användare samt de funktioner som efterfrågas. För medlemmar i Svenska Vård utgår dessutom en rabatt.

Liten

10-100 användare
200SEK
 • Startsida för ert kvalitetsarbete
 • Digitala rutiner, länkar och beskrivningar
 • Ärendeflöden för avvikelser och förbättringsförslag
 • Möjlighet att skapa egna ärendeflöden för exempelvis In- och utskrivning
 • Pris gäller per användare och månad vid årsvis betalning
 • Införande och uppsättning på 15.000 SEK krävs
Köp det här paketet

Mellan

101-500 användare
150SEK
 • Startsida för ert kvalitetsarbete
 • Digitala rutiner, länkar och beskrivningar
 • Ärendeflöden för avvikelser och förbättringsförslag
 • Möjlighet att skapa egna ärendeflöden för exempelvis In- och utskrivning
 • Pris gäller per användare och månad vid årsvis betalning
 • Införande och uppsättning på 25.000 SEK krävs
Köp det här paketet

Stor

500+ användare
100SEK
 • Startsida för ert kvalitetsarbete
 • Digitala rutiner, länkar och beskrivningar
 • Ärendeflöden för avvikelser och förbättringsförslag
 • Möjlighet att skapa egna ärendeflöden för exempelvis In- och utskrivning
 • 1 dags konsultation för uppsättning och implementering ingår vid köp av minst 50 anställda.
 • Pris gäller per användare och månad vid årsvis betalning
 • Införande och uppsättning på 55.000 SEK krävs
Köp det här paketet
Kontakta oss för offert och uträkning av just er pris

Boka demo

Vill ni få en demo av Qualitivo, eller offertförslag? Lämna era kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort.