<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Nu är det superenkelt att
modellera processer

Modellera processer direkt i webbläsaren utan installation eller krångliga system

 

Boka demo

Processmodellering behöver inte vara svårt

Bariums modelleringsverktyg är skapat för att alla ska kunna modellera snygga modeller av sina verksamhetsprocesser utan djup kunskap eller knöliga system. För att underlätta för dig som användare så har vi valt den enkla BPMN-standarden som endast består av tre grundsymboler. I och med att vi levererar modelleringsverktyget som en molntjänst så behöver ni varken tänka på installation eller upphandling av verktyg.

Enkel processmodellering

Avancerade funktioner

Integration, interoperabilitet och säkerhet

 • Modellera processer med drag-och-släpp
 • Stöd för BPMN 2.0
 • Anpassningsbara symboler och linjer
 • Ändra storlek på ritytan
 • Smarta hjälpmedel för att räta ut linjer
 • Stöd för vanliga kortkommandon
 • Versionshantering och automatisk validering som ser till att ni följer standard
 • Rättighetsstyrning och hantering av roller
 • Koppla in dokument och länkar till instruktioner och arbetsbeskrivningar
 • Publicera med hjälp av webblänkar
 • Exportera processkartor som PDF
 • Integrera med dokumenthanteringssystem
 • Importera och exportera processmodeller enligt xml-formatet XPDL
 • Följ BPMN-standarden så att ni inte blir inlåst i en leverantörs proprietära standard
 • Hög informationssäkerhet enligt ISO 27001 och lagring i Sverige

Ta kvalitetsarbetet till nästa nivå

Vår moderna plattform hjälper er att digitalisera, effektivisera och kvalitetssäkra processer varje dag

Lättanvänt verktyg

Med ett lättanvänt verktyg så blir det enklare att involvera användare från verksamheten och uppnå en gemensam förståelse för processerna.

Passar för flera metoder

Verktyget är anpassat för att stödja de vanligaste iterativa metoderna för att modellera, dokumentera och förbättra verksamhetsprocesser.

Effektiv samverkan

Med versionshantering, rättighetsstyrning, auto-spar och tillgång via webbläsaren så blir det enkelt att samverka både med interna och externa parter.

Möjlighet att skapa applikationer av era processer

Förvandla era processer till IT-stöd för att se hur processerna fungerar i verkligheten - kraftfullt inför införande av affärssystem eller för att komplettera densamma

Så här hjälper vi dig

Kvalitetschefen

Ta kontroll över de interna processerna, och skaffa ett verktyg som är enkelt, användarvänligt och hjälper slutanvändarn att göra rätt. Det ska vara lätt att göra rätt.

Linjechefen

Välj ett lättanvänt och verksamhetsnära verktyg som är skapat för att sällananvändarna ska förstå processer.

IT-chefen

Se till att verksamheten väljer ett processverktyg som följer standarder och som går att använda för att konsolidera ett stort antal system inom verksamheten.

VD

Minska affärsrisk vid införande av nya arbetssätt och affärssystem genom att modellera processer och involvera verksamheten i ett tidigt skede.

Våra kunders berättelser

TV-bolaget säkrar de interna processerna med Barium
- minskar risken för att saker faller mellan stolarna

TV-bolaget är en av Sverige största reklamfinansierade TV-kanal och för dem är det viktigt att de interna processerna genomförs effektivt och professionellt. Eftersom reklamintäkter är en så viktig del av bolagets affär så blir det viktigt att interna flöden och arbetsuppgifter sker korrekt och skyndsamt. Med Barium har de fått ett lättanvänt och modernt processverktyg som serverar användarna med korrekt information när den behövs.

TV-bolag

Företag: TV-bolaget

Antal anställda: Över 100

Omsättning: Över 3 miljarder SEK

Ordning och reda

Följer regler och riktlinjer

Sparar tid

Priser & planer

Vi har en flexibel och skalbar prismodell som gör det möjligt att anpassa efter organisations specifika behov. Från små bolag till globala koncerner.

 

Se våra priser

Boka demo

Är ni redo för ett processbaserat och modernt ledningssystem som säkerställer att era medarbetare gör rätt? Boka in en demo med oss idag.