<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Skapa applikationer utan kod eller programmering

Bariums low code plattform gör det möjligt att skapa applikationer 10 gånger snabbare med hjälp av visuella verktyg och färdiga gränssnitt som bygger på era verksamhetsprocesser
Boka demo eller testkonto

En plattform fylld med verktygen ni behöver för att skapa applikationer

Bariums molnbaserade low code plattform är skapad för IT och verksamhetsutvecklare som vill kunna ta fram användarvänliga och skräddarsydda applikationer baserade på verksamhetens processer utan långa eller konsultintensiva projekt. Passar utmärkt för affärskritiska applikationer med processautomatisering och ärendetunga arbetsflöden.

Modellera processer och arbetsflöde

Bygg och Integrera

Handlägg och kör processer

 • Designa er applikationens logik med hjälp av processmodeller i det inbyggda modelleringsverktyget
 • Koppla in roller och mappa upp mot era användare
 • Inbyggd versionshantering med automatik för regelefterlevnad
 • Importera och exportera processmodeller för enkel återanvändning av processer
 • Automatisera arbetsflöden och arbetsuppgifter
 • Skapa dynamiska formulär som anpassar sig med arbetsuppgiften
 • Använd återanvändbara komponenter och affärsregler
 • Kollaborativ modellering - workshoppa och arbeta ihop med dina kollegor oavsett vart de sitter
 • Integrera med andra system via våra olika integrationsgränssnitt
 • Modernt användargränssnitt som skapas upp automatiskt för varje applikation som skapas
 • Inkorg och koppling till email så att ni kan få era arbetsuppgifter antingen via mail, mobil eller i er webbläsare
 • Automatisering av manuella och återkommande moment sparar tid för handläggarna
 • Inbyggda nyckeltal och KPI:er som ger överblick över hur varje process presterar
 • Self Service funktion för att skapa listor och rapporter, automatisk populering av Excel-mallar.

Sluta programmera och kundanpassa era affärssystem

Med vår plattform kan ni skapa skräddarsydda applikationer som verksamheter älskar - blixtsnabbt. Plattformen kan användas för att ersätta befintliga system, prototypa nya lösningar, orkestrera processer eller för att komplettera befintliga affärssystem

Skapa applikationer från verksamhetens processer

Idéen med vår plattform är att kunna skapa skräddarsydda applikationer genom att modellera upp arbetsflöden och processer med BPMN-symboler. Dessa symboler tolkas sedan av vår processmotor som skapar en körbar applikation helt utan programmering eller kodning. Magi.

Möt verksamhetens krav snabbare

Skapa, innovera och introducera IT-stöd i iterationer och lägg till funktioner allteftersom. Detta skapar snabbhet, minskad affärsrisk samt bättre engagemang från verksamheten. Lansera nya applikationer på veckor och månader istället för år. Säg hejdå till backlog och svansen av applikationer som behöver skapas.

Konsolidera, komplettera och ersätt

Med vår plattform kan ni skapa applikationer inom flera funktionella områden, exempelvis inom HR, Inköp, Kvalitet, IT och Ekonomi. Samtidigt som vi även kan komplettera befintliga system så att ni slipper kostsam kundanpassning. Smart både för IT-avdelningen och företagets kassa.

Integrera och orkestrera

Dagens system och processer är tvärfunktionella och integrerade. Med Barium kan ni koppla ihop system och låta Barium orkestrera processer oavsett vilka underliggande verksamhetssystem som finns i just er verksamhet. Använd vårt REST API, Web services eller Barium Integration Agent.

Så här hjälper vi dig

Verksamhetsutvecklare

Implementera och införliva nya processer och arbetssätt snabbare, utan att sitta i knät på IT eller inköp. Med Barium kan ni själva designa processer och första versioner av er applikation.

Avdelningschef

Effektivisera och digitalisera er verksamhet snabbt och kostnadseffektivt. Börja i små steg och växla upp i den takt ni önskar. Liten affärsrisk med stor affärsnytta.

CIO

Minska antalet system och modernisera ert legacy med hjälp av en modern plattform som ser till att verksamheten får användarvänliga applikationer snabbare.

IT-utvecklare

Skapa applikationer på en bråkdel av tiden mot att utveckla från grunden eller anpassa legacysystem. Vi tar dessutom hand om drift, support och underlättar vidareutveckling av applikationen.

Våra kunders berättelser

ONE Nordic bygger applikationer på 2–3 veckor med Bariums Low Code plattform

ONE Nordic använder Barium Live som en strategisk plattform i sitt vardagliga arbete och på endast några veckor kan företaget ta fram och utveckla applikationer för att effektivisera olika processer i sin verksamhet.

ONE Nordic (sv)

Företag: ONE Nordic

Anställda: ca 1000

Omsättning: ca 2 miljarder SEK

20+

Antal applikationer

2-3 veckor

Tid att ta fram applikationer

Autoliv förbättrar processen kring leverantörsersättningar

En global industrikoncern som är världsledande inom teknik för att göra fordonstrafiken säkrare. Autoliv använder Barium Live för att hantera leverantörsersättningar för skador, förseningar eller brister som uppstår för material som skall användas i produktionen. Innan samarbetet så fick man knappt ersättning för hälften av de uppkomna kvalitetsbristerna som hade påverkan på produktion. Med Barium Live har man nu lyckats reducera ledtiden för att hantera dessa ärenden med 57%, och har nått till nästan 100% ersättningsnivå för brister som uppstår från leverantörer. Antalet ersättningsärenden har kunnat minskas på grund av en bättre process, och det krävdes mindre än 4 veckors arbete ifrån Bariums sida för att färdigställa lösningen.

Autoliv

Omsättning: 75 miljarder SEK

Anställda: 66 000

Verksamhet: 28 länder

57% ledtidsreducering

4 veckors implementation

100% efter Barium

50% processefterlevnad innan Barium

Priser & planer

Vi har en flexibel och skalbar prismodell som gör det möjligt att anpassa efter organisations specifika behov. Från små bolag till globala koncerner.

 

Se våra priser

Boka demo

Nyfiken och vill veta mer? Fyll i formuläret eller ring oss så hörs vi av inom kort.