<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Ett ledningssystem som gör det lätt att göra rätt

Med ett ledningssystem från Barium underlättar ni det dagliga arbetet och skapar fullständig processefterlevnad med mindre administration och manuell handpåläggning
Boka personlig demo

Fylld med smarta funktioner som underlättar vardagen

Bariums molnbaserade ledningssystem är byggt för att fungera ihop med era verksamhetsbefintliga system. Återanvänd befintlig funktionalitet och se till att processerna fungerar och blir åtkomliga oavsett varifrån ni väljer att arbeta.

Modernt modelleringsverktyg

Smarta funktioner

Körbara processer

Integrera med systemen ni gillar

 • Drag-och-släpp modellering med stöd för populära BPMN-symboler
 • Koppla in dokument och länkar till instruktioner och arbetsbeskrivningar
 • Versionshantering och rättighetsstyrning
 • Spara processkartor och organisationsbeskrivningar som PDF eller publicera med hjälp av webblänkar
 • Importera och exportera processmodeller
 • Fullständigt webbaserat gränssnitt - så du kan jobba hemifrån eller på språng
 • Raka linjer och intuitiva hjälpmedel såsom autospar - få mera gjort på kortare tid
 • Kollaborativ modellering - workshoppa och arbeta ihop med dina kollegor oavsett vart de sitter
 • Blocksymboler och friformsmodellering låter dig designa ledningssystem och organisationsstrukturer efter eget tycke och smak.
 • Koppling till ert AD eller SAML för enkel inloggning och användarsynk
 • Förvandla era uppritade processkartor till användarvänliga applikationer på kort tid - var säker på att rutiner efterlevs och att användarna får tillgång till information i rätt tid.
 • Automatiska påminnelser och eskalering funktioner ser till att rutiner och arbetsuppgifter blir utförda i rätt tid, på rätt sätt och med fullständig spårbarhet.
 • Varje användare få en egen inkorg med tilldelade arbetsuppgifter och notifiering via email
 • Listor, statistik och rapporter går enkelt att skapa och hämta hem smidigt via inbyggda self-service funktioner
 • Koppla till de dokumenthanteringssystem, intranät och verksamhetssystem som användarna gillar. Skaffa inte fler system än ni behöver
 • Publicera processer och ledningssystem i ert intranät så att det blir lättare att nå för sällananvändare
 • Generera rapporter och dokument automatiskt
 • Strömlinjeforma, integrera och samordna processer så att avdelningar jobbar bättre tillsammans både internt och med externa parter

Ta kvalitetsarbetet till nästa nivå

Vår moderna plattform hjälper er att digitalisera, effektivisera och kvalitetssäkra processer varje dag.

Kvalitetssäkra era processer

Målet med ett ledningssystem är att kunna påvisa ett systematiskt kvalitetsarbete - en nyckel för att kunna jobba effektivt och med god kvalitet. Vi nöjer oss inte med att dokumentera processerna, vi ser till att de underlättar utförandet av de dagliga arbetsuppgifterna och lättar trycket på folks axlar.

Regelefterlevnad och compliance

Oavsett om ni vill påvisa följsamhet mot GDPR, ISO, GMP, SOSFS eller andra standarder så handlar det om att kunna efterleva uppsatta krav och regler. Med Barium blir det möjligt att enkelt visa hur väl ni faktiskt följer de regler som granskningsorgan satt upp.

Spårbarhet

Ni har modellerat upp era processer, skapat rutinbeskrivningar och kopplat roll och resurser till densamma. Men hur kan ni mäta, följa upp och påvisa spårbarhet kring utförandet? Med Barium blir det enkelt att se hur väl ni följer de uppsatta rutinerna.

Så här hjälper vi dig

Kvalitetschefen

Ta kontroll över de interna processerna, och skaffa ett verktyg som är enkelt, användarvänligt och hjälper slutanvändarn att göra rätt. Det ska vara lätt att göra rätt.

Linjechefen

Effektivisera era dagliga processer och rutiner, minska ledtider och ser till att kvalitetsarbetet inte stjäl tid och resurser från ert dagliga uppdrag.

IT-chefen

Minska antalet system och hantera ert legacy med hjälp av en smidig molntjänst som ser till att verksamheten kan jobba processorienterat.

VD och Förvaltningschef

Barium erbjuder det snabbaste sättet att förbättra er verksamhets processer utan långa och kostsamma implementationsprojekt. I många fall kan vi dessutom göra kraftfulla förbättringar som dessutom gynnar försäljning och tillväxt.

Våra kunders berättelser

TV-bolaget säkrar de interna processerna med Barium
- minskar risken för att saker faller mellan stolarna

TV-bolaget är en av Sverige största reklamfinansierade TV-kanal och för dem är det viktigt att de interna processerna genomförs effektivt och professionellt. Eftersom reklamintäkter är en så viktig del av bolagets affär så blir det viktigt att interna flöden och arbetsuppgifter sker korrekt och skyndsamt. Med Barium har de fått ett lättanvänt och modernt processverktyg som serverar användarna med korrekt information när den behövs.

TV-bolag

Företag: TV-bolaget

Antal anställda: Över 100

Omsättning: Över 3 miljarder SEK

Ordning och reda

Följer regler och riktlinjer

Sparar tid

Effektivare introduktion av nyanställda

Hos Karlstad kommun, så jobbas det aktivt med att skapa en effektiv men också attraktiv verksamhet som möter medborgarnas behov med god service. Samtidigt är det en personalintensiv verksamhet, och det blir viktigt att hitta smarta sätt att sköta administration runt personal på ett smart sätt så att nyanställda kan bli produktiva redan från första dagen.

Karlstad Kommun

Anställda: 7500

Förvaltningar: 9

Formulär: 9

Roller: 7

Minskad administration

Professionellt bemötande

Kvalitetssäkra processen

Prissättning

Vi har en flexibel och skalbar prismodell som gör det enkelt att komma igång.

Ledningssystem Bas

10-100 anställda
Offert
 • Visualisera er organisation med hjälp av vårt grafiska modelleringsverktyg
 • Modellering av process enligt BPMN
 • Koppla dokument och rutiner
 • Användarkonton för superanvändare samt sällananvändare
Köp det här paketet

Ledningssystem Utökad

101-1000 anställda
Offert
 • Allt i baspaketet samt utökade funktioner för att ta ert kvalitetsarbete till nästa nivå
 • Integrera med dokumenthanteringssystem
 • Utökat antal modellerare och superanvändare
 • Större lagringsyta
 • Ärendehantering för förbättringsförslag och avvikelsehantering
Köp det här paketet

Ledningssystem Avancerad

över 1000 anställda
Offert
 • Låt kvalitetsarbetet genomsyra hela er verksamhet med digitala processer som stöttar användare inom flera verksamhetsgrenar
 • Automatisera återkommande rutiner
 • Nyttja Barium för flertalet ärendeflöden
 • Arbetsmiljö, ronderingar, tillsyn, reklamationer
Köp det här paketet
Avser pris per månad vid årsvis förskottsbetalning

Boka demo

Är ni redo för ett processbaserat och modernt ledningssystem som säkerställer att era medarbetare gör rätt? Boka in en demo med oss idag.