<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Kontaktcenter för ökad kundnöjdhet

Leverera snabbare svar till kunder och medborgare samtidigt som ni minskar arbetsbördan för era specialister och handläggare
Boka personlig demo

Modernt system för kontaktcenter

Kontaktcenter, servicecenter eller kundtjänst. Oavsett vilket namn ni väljer så kan Bariums system vara navet i ert servicearbete - därför är det viktigt med en lättanvänd kunskapsdatabas så att frågor kan besvaras effektivt. Men det är också viktigt att det är enkelt att logga ärenden, så att de inte försvinner ur statistiken oavsett kanal som används.

Handläggningsvy

Fler funktioner och administration

Integration och säkerhet

 • Smart Start - registrera enkla ärenden med ett klick
 • Inbyggd kunskapsdatabas för snabb återkoppling till kund
 • Automatisk ärendetilldelning sparar tid
 • Kraftfullt handläggningsstöd och ärendehantering
 • Automatisk tidsstyrning och eskalering av ärenden
 • Uppföljning och statistik med self-service funktioner
 • Starta och följ ärenden via webben
 • Frånvarohantering och enkel administration av värdelistor
 • Öppna integrations gränssnitt (API) gör det enkelt att integrera med andra system
 • Single-Sign-On och AD-synkronisering för smidig inloggning
 • Molntjänst som driftas i Sverige med hög informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Gallring och utplåning av ärenden

Lyft kundservicen till nästa nivå

Med Bariums Kontaktcentersystem så kan ni ge bättre kundservice utan merjobb eller ökad administration.

Smart start

När det går snabbare att besvara en fråga än att logga den, så blir det oftast inte gjort. Detta leder till felaktig statistik, bemanning och utveckling av nyckeltal. Med Smart Start så har vi tagit fram smarta funktioner och ärendemallar som gör det superenkelt att logga ärenden blixtsnabbt

Kunskapsdatabas

Har ni fyllt er arbetsplats med post-it lappar och er dator med diverse dokument för att ni ska komma ihåg svar på alla frågor? Finns det någon tillfällig ändring eller åtgärd som ni behöver ha kunskap om? Med en inbyggd och kontextbaserad kunskapsbas så har ni svaren nära till hands. Uppdatera och ändra lätt utan knölig administration.

Koppling till E-tjänster

Kunder och medborgare förväntar sig snabb och korrekt återkoppling, oavsett kanal och kontaktväg. Med koppling till era e-tjänster så blir det möjligt att samla ärenden på ett och samma ställe.

Kostnadseffektivt

Vi tror på att sänka trösklar för att införa nya verksamhetsstöd - därför har vi skapat hela lösningen i vår molntjänst. Det går enkelt att komma igång och det krävs varken installation, investering i hårdvara eller långa konsultprojekt.

Så här hjälper vi dig

Kontakt & Servicechef

Leverera grym kundservice och håll ihop samtliga kontaktvägar. Fånga in alla ärenden för en rättvis statistik.

Kvalitetschef

Få fullständig spårbarhet, processefterlevnad och likabehandling av ärenden - utan att ge avkall på effektivitet.

IT-chefen

Minska antalet system och hantera ert legacy med hjälp av en smidig molntjänst som ser till att verksamheten kan jobba processorienterat. Använd samma plattform för ledningssystem, ärendehantering, HR, IT-processer mm.

Handläggare

Arbeta i ett modernt och lättanvänt verktyg som är skapat för att du ska få en bättre vardag. Vi vill göra det lätt att göra rätt.

Våra kunders berättelser

Lomma kommun skaffar nästa generations kontaktcentersystem

Lomma som ligger strax norr om Malmö har länge placerat medborgaren och kundservice i centrum, och det är inte konstigt att de har fått pris som årets kvalitetskommun. När de nu ville ta nästa steg och förbättra kundkontakten, och se till att medborgare får lika god service oavsett kontaktyta så valde de har börja jobba med Barium och vår partner Pulsen för att digitalisera sina kundserviceprocesser.

Lomma Kommun

Anställda: 1225

Ärenden: 1000-tals

Kontaktvägar: 5

Prissättning

Vi har en flexibel och skalbar prismodell som gör det enkelt att komma igång.

Kontaktcenter som ärendehubb

10-20 användare
Offert

Smart Start för blixtsnabb registrering av ärenden

Kontextbaserad kunskapsbank

Listor och rapporter för enkel överblick

Automatisk ärendetilldelning

Köp det här paketet

Kundtjänst för flera kanaler

10-1000 användare
Offert

Samtliga kontaktcenterfunktioner

Sömlös integration med E-tjänster och E-förvaltningsplattformar

Ärendehantering och handläggningsstöd för specialister

Integration med verksamhetssystem

Köp det här paketet

Kontaktcenter och digital plattform

10- 1000 användare
Offert

Kontaktcenter för samtliga kanaler, med full integration mot era verksamhetssystem

Förläng er kundtjänst in till samtliga avdelningar och integrera arbetet i en sammanhållande process

Konsolidera era IT-system och nyttja plattformen för flera applikationer

Köp det här paketet

Boka demo

Vill ni se hur vi kan förbättra er kundservice och öka produktiviteten i hela organisationen? Lämna era kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort.