<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Automatisera era
affärskritiska processer

Arbeta snabbare och smartare med digital process automation som stödjer och automatiserar många av era vardagliga arbetsuppgifter

 

Boka demo

Genomför förändring, snabbare än någonsin

Bariums molnbaserade BPM-plattform är skapad för verksamheter som vill kunna ta fram användarvänliga och skräddarsydda verksamhetsstöd baserade på sina processer utan långa eller konsultintensiva projekt. Plattformen är särskilt lämpad för affärskritiska applikationer eller ett större antal stödprocesser.

Designa er nya applikation

Integrera och automatisera

Rulla ut i verksamheten

 • Rita upp processer och arbetsflöden i det lättanvända modelleringsverktyget
 • Koppla användare och roller för att tilldela rättigheter
 • Lägg till formulär, informationsmodeller och affärslogik
 • Använd modelleringsverktyget för att workshopa fram smarta IT-lösningar i samverkan med IT
 • Automatisera repetitiva arbetsuppgifter
 • Skapa dynamiska vyer som anpassar sig med arbetsuppgiften
 • Integrera med andra system via våra olika integrationsgränssnitt
 • Använd RPA, AI, e-signering eller kopplingar till dokumenthanteringssystem.
 • Modernt användargränssnitt som skapas upp automatiskt för varje applikation som skapas
 • Inkorg och koppling till email så att ni kan få era arbetsuppgifter antingen via mail, mobil eller i er webbläsare
 • Automatisering av manuella och återkommande moment sparar tid för handläggarna
 • Inbyggda nyckeltal och KPI:er som ger överblick över hur varje process presterar
 • Self Service funktion för att skapa listor och rapporter, automatisk populering av Excel-mallar.

FÖRE BARIUM

Dålig överblick och transparens
Mängder med papper och blanketter
Manuella överlämningar med email & excel
Okoordinerade och ostrukturerade aktiviteter
Föråldrade system som inte stödjer dagens arbetssätt
Listan kan göras lång...

EFTER BARIUM

IT-system anpassat efter ert unika arbetssätt
Digitala blanketter med automation och logik
Tydlig process och struktur säkerställer att inget glöms bort
Skapa och ändra IT-stödet utan utvecklare eller långa projekt
Modernt gränsnitt skapar transparens och överblick

Låt verksamheten skapa sina egna verksamhetsstöd

Med vår plattform kan verksamheten själva ta fram sina egna verksamhetsstöd - sanktionerat av IT. Plattformen användas för att bringa ordning bland okoordinerade och ostrukturerade aktiviteter med manuella överlämningar som oftast innefattar kalkylark, mail och pappersblanketter.

Effektivisera och korta ned ledtid

Manuell handläggning, papper, email och Excel - inte konstigt att saker faller mellan stolarna och att arbetet inte sker så effektivt som det borde. Med digitala processer blir arbetet strömlinjeformat och digitalt. Mindre dubbelarbete leder till mindre slöseri och nöjdare kunder.

Säkerställ regelefterlevnad och transparens

Arbeta på samma sätt varje dag, och flytta kunskap från händer och fötter till processer och strukturkapital som säkerställer en hög kvalitet med transparens och regelefterlevnad.

Anpassa efter verksamhetens behov

Med vår plattform så kan ni skapa applikationer inom flera funktionella områden, exempelvis inom HR, Inköp, Kvalitet, IT och Ekonomi. Samtidigt som vi även kan komplettera befintliga system så att ni slipper kostsam kundanpassning. Smart både för IT-avdelningen och företagets kassa.

Ökad förändringstakt

Dagens system och processer är tvärfunktionella och integrerade. Med Barium kan ni koppla ihop system och låta Barium orkestrera processer oavsett vilka underliggande verksamhetssystem som finns i just er verksamhet. Använd vårt REST API, Web services eller Barium Integration Agent.

Så här hjälper vi dig

Verksamhetsutvecklare

Implementera och införliva nya processer och arbetssätt snabbare, utan att sitta i knät på IT eller inköp. Med Barium kan ni själva designa processer och första versioner av er applikation.

Avdelningschef

Effektivisera och digitalisera er verksamhet snabbt och kostnadseffektivt. Börja i små steg och växla upp i den takt ni önskar. Liten affärsrisk med stor affärsnytta.

CIO

Minska antalet system och modernisera ert legacy med hjälp av en modern plattform som ser till att verksamheten får användarvänliga applikationer snabbare.

IT-utvecklare

Skapa applikationer på en bråkdel av tiden mot att utveckla från grunden eller anpassa legacysystem. Vi tar dessutom hand om drift, support och underlättar vidareutveckling av applikationen.

Våra kunders berättelser

ONE Nordic bygger applikationer på 2–3 veckor med Bariums Low Code plattform

ONE Nordic använder Barium Live som en strategisk plattform i sitt vardagliga arbete och på endast några veckor kan företaget ta fram och utveckla applikationer för att effektivisera olika processer i sin verksamhet.

ONE Nordic (sv)

Företag: ONE Nordic

Anställda: ca 1000

Omsättning: ca 2 miljarder SEK

20+

Antal applikationer

2-3 veckor

Tid att ta fram applikationer

Autoliv förbättrar processen kring leverantörsersättningar

En global industrikoncern som är världsledande inom teknik för att göra fordonstrafiken säkrare. Autoliv använder Barium Live för att hantera leverantörsersättningar för skador, förseningar eller brister som uppstår för material som skall användas i produktionen. Innan samarbetet så fick man knappt ersättning för hälften av de uppkomna kvalitetsbristerna som hade påverkan på produktion. Med Barium Live har man nu lyckats reducera ledtiden för att hantera dessa ärenden med 57%, och har nått till nästan 100% ersättningsnivå för brister som uppstår från leverantörer. Antalet ersättningsärenden har kunnat minskas på grund av en bättre process, och det krävdes mindre än 4 veckors arbete ifrån Bariums sida för att färdigställa lösningen.

Autoliv

Omsättning: 75 miljarder SEK

Anställda: 66 000

Verksamhet: 28 länder

57% ledtidsreducering

4 veckors implementation

100% efter Barium

50% processefterlevnad innan Barium

Priser & planer

Vi har en flexibel och skalbar prismodell som gör det möjligt att anpassa efter organisations specifika behov. Från små bolag till globala koncerner.

 

Se våra priser

Boka demo

Nyfiken och vill veta mer? Fyll i formuläret eller ring oss så hörs vi av inom kort.