<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Blanketthantering med intelligens

Digitalisera era blanketter och se till att de fortsätter hanteras i en sömlös process med integration och automation mot era verksamhetssystem
BOKA PERSONLIG DEMO

Blanketthantering och e-tjänster

Digitalisera era blanketter och se till att inkommande ärenden och avtal fortsätter att hanteras digitalt genom hela handläggningsprocessen. Med hjälp av digital datafångst så kvalitetssäkras information och repetitiva uppgifter kan automatiseras.

DIGITALT BLANKETTBIBLIOTEK

ANPASSAT HANDLÄGGNINGSSTÖD

INTEGRERA OCH AUTOMATISERA

 • Skapa pixelperfekta blanketter, avtal och mallar
 • Stöd för både klassiska och moderna blanketter
 • Bygg upp informationsmodeller för att underlätta integration
 • Skapa ett bibliotek av blanketter med central hantering
 • Användarvänligt och anpassningsbart gränssnitt för handläggare
 • Handläggningsstöd som följer hela ärendeprocessen
 • Fyll i fält med automatik och hämta uppgifter från olika verksamhetssystem
 • Webbtjänst som inte kräver installation eller tillägg för att fungera
 • Integrera med signeringstjänster för att skriva under avtal med exempelvis mobilt bankID.
 • Hantering av personuppgifter enligt GDPR
 • Högsta informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Öppet REST API och goda integrationsmöjligheter

Förbättra kundservice och minska risken för fel med digitala blanketter

Med digitala blanketter kan kunden själv ansöka, överklaga och anmäla ärenden när de så önskar. Datavalidering ser till att allt blir rätt vilket leder till snabbare återkoppling, mindre fel och frustration.

Automatisera er hantering av blanketter och ärenden

Använd den inbyggda processmotorn för att automatisera flera steg i handläggningen. Effektivisering leder till kostnadsbesparing och kortare ledtid gentemot kund och interna SLA:er

Bättre säkerhet, överblick och kontroll

Använd signeringstjänster så att kunder kan betala eller signera sina avtal och blanketter digitalt. Detta leder till bättre säkerhet och mindre kostnader jämfört med manuell hantering.

Integrera med systemen ni gillar

Plattformen har byggts med goda integrationsmöjligheter från grunden, och där hela produktens tjänster går att nå via REST apier.

Så här hjälper vi dig

Handläggare

Modernt och användarvänligt verktyg för att handlägga ärenden. Repetitiva arbetsuppgifter går enkelt att automatisera så att du får mer tid över till klurigare ärenden.

Linjechefen

Effektivisera era dagliga processer och rutiner, minska ledtider och ser till att kostsam administration minskas.

IT-chefen

Minska antalet system och hantera ert legacy med hjälp av en smidig plattform i molnet som ser till att verksamheten kan jobba processorienterat.

Verksamhetsutvecklare

Plattformen är skalbar och särskilt utvecklad för verksamhetsutvecklare som vill driva digital transformering utan kod. Mer tid till förändringsledning.

VÅRA KUNDERS BERÄTTELSER

Fastighetsägarna lanserade en ny webbtjänst för sina medlemmar
- Fastighetsägarna Dokument

– Nu kan vi ge våra medlemmar bättre service. De får bättre överblick och kontroll samt sparar mycket tid. Webbtjänsten effektiviserar deras arbete, är enkel att använda och dessutom är säkerheten betydligt bättre. Det är väldigt stor skillnad jämfört med vår tidigare tjänst, säger Sofie Roy-Norelid, chef inom affärsutveckling och administration på Fastighetsägarna Sverige AB.

Fastighetsägarna

100 digitala blanketter

5000 slutanvändare

12 integrerade fastighetssystem

500 kunder anslutna

Priser & planer

Vi har en flexibel och skalbar prismodell som gör det möjligt att anpassa efter organisations specifika behov. Från små bolag till globala koncerner.

 

Se våra priser

Boka demo

Är ni redo för ett processbaserat och modernt ledningssystem som säkerställer att era medarbetare gör rätt? Boka in en demo med oss idag.