<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

DIGITALA ARBETSSÄTT BÖRJAR MED BARIUM LIVE

I över 10 år har vi skapat rätt förutsättningar för våra kunder att automatisera sina arbetsflöden med vår plattform för digital process automation. De kompletterar, ersätter eller orkestrerar underliggande verksamhetssystem så snabbt som på några veckor.

Skapat för smart verksamhetsutveckling

  • Automatiserade arbetsflöden från start till slut
  • 10x snabbare att skapa IT-stöd
  • Enkelt gränssnitt för komplexa flöden

GÖR DET LÄTT ATT GÖRA RÄTT

AUTOMATISERING AV KOMPLEXA ARBETSFLÖDEN

Ta ett helhetsgrepp över era arbetsflöden med automatiserade arbetssätt som löper genom hela processen.

SKAPA DIGITALA ARBETSSÄTT I ETT ENKELT GRÄNSSNITT

Strömlinjeforma, integrera och samordna era processer så att dina medarbetare kan samarbeta effektivt.

INTEGRERA MED ENKELHET

Affärssystem, CRM eller webbtjänst? Med Barium Live integrerar du enkelt med hjälp av välkdokumenterade API:er

FÅ ERA BEFINTLIGA SYSTEM ATT SAMEXISTERA

Verksamhetsystem som inte samspelar? Använd Barium Live som ett orkestrerande lager och upplev hur era systemstöd fungerar tillsammans.

VÄLJ SMART. INTE LÅNGA OCH KOSTSAMMA KONSULTPROJEKT

Barium Live skapar ordning bland okoordinerade och långsamma aktiviteter som tyngs ner av manuella överlämningar och ett virrvarr av kalkylark, mail och pappersblanketter. Med digitala och automatiserade arbetsflöden som kan skapas av verksamheten uppnår du förändring 10x snabbare än traditionella konsultprojekt.

Innan Barium Live
Group 6681@2x
Med Barium Live
Group 677@2x

UPPNÅ AUTOMATISERING UTAN PROGRAMMERING

Modellera arbetsflöden och skapa applikationer - utan programmering. Barium Live gör det möjligt för verksamheten att påverka sina egna IT-stöd.

  • Enkelt gränssnitt för att skapa komplexa arbetsflöden
  • Automatisera och Integrera mot beflitliga system
  • Följ upp och analysera era arbetsuppgifter med rapporter
monitor

SKAPA DITT EKOSYSTEM AV TJÄNSTER - INTEGRERA MOT NÄSTAN ALLT

Med Barium Live har vi gjort det enkelt och smidigt att integrera mot era befintliga system och webbtjänster. Färdiga mallar för integration och vårt väldokumenterade API eliminerar krångel och komplexitet

ÖVER 50 APPLIKATIONER
FRÅN VÅRA KUNDER ATT INSPIRERAS AV

Vad kan du åstadkomma med Barium Live? Vi har samlat över 50 exempel på arbetsätt inom ekonomi, personal, IT, produktutveckling med flera som våra kunder transformerat med hjälp av applikationer i Barium Live.

  • Inspireras av verkliga exempel
  • Upptäck fler möjligheter med Barium Live
  • Utforska hur Barium Live kan ersätta, komplettera eller orkestrera era befintliga system
applikations portfolio2