Prismodeller för era behov

Bariums plattform går att använda för ett flertal olika branscher, industrier och tillämpningsområden. Därför har vi tagit fram flexibla prismodeller som passar bäst för just dina önskemål.
Begär offert

Bariums Plattform för Digital Process Automation

Vi har en flexibel och skalbar prismodell som gör det möjligt att anpassa efter er organisations specifika behov. Från små bolag till globala koncerner. Vill ni börja med processmodellering eller digitalisering av en verksamhetskritisk process?

Frågor & svar

Har ni flera olika produkter? finns det olika leveransalternativ?

Ja, och nej. Barium Live är namnet på vår plattform när vi levererar den som en ren molntjänst. Sedan har vi olika paketeringar av denna plattform där viss best practices och processer är anpassade för en viss bransch eller funktion. Kontakta oss för att höra vad just din lösning kostar.

Hur köper man Barium?

Kontakta oss direkt genom att ringa eller fylla i ett formulär, alternativt att ni kontaktar någon av våra partners.

Har ni några ramavtal?

Samtliga kommuner landsting/regioner och statliga myndigheter som är anslutna till Kammarkollegiets ramavtal kan enkelt avropa Bariums licenser och tjänster via våra partners där vi är underleverantörer. Via våra partners kan vi erbjuda allt från enklare avrop av licenser och tillhörande tjänster till stora projekt. Vi finns med som underleverantör på bl a avtalen för Informationsförsörjning, Systemutveckling och Grundläggande IT. Kontakta oss gärna för mer information.

Vad är en användare? Behöver alla en licens?

Alla som skall utföra arbetsuppgifter, modellera processer eller skapa applikationer behöver en användarlicens. Personer som enbart ska kunna tillgodogöra sig information eller processkartor behöver en enklare form av licens alternativt ingen alls om ni använder öppna webblänkar. Kontakta oss vid osäkerhet.

Om jag vill bli partner?

Läs mer om partnerskap på vår partnersida eller kontakta oss

Vilken prismodell passar mig bäst?

Kolla på våra olika alternativ och se vilken modell som ligger närmast era behov - kontakta oss gärna direkt så försöker vi hjälpa efter bästa behov.