<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Inspelat Webinar om IT-stöd för GDPR och rättighetsrutiner

Dags att gå från ord till handling gällande GDPR - vi visar applikationer som kan hjälpa er med regelefterlevnad och förbättrad intern effektivitet

on-demand webinar

Vi har tagit fram användarvänliga applikationer och mallar gällande GDPR och som säkerställer att er organisation arbetar enligt lagstiftningen. Exempelvis för att stödja följande rättighetsrutiner, men också för att dokumentera verksamhetens processer.

  • Rättighet till tillgång
  • Rätt att rätta
  • Rätt att bli raderad/glömd
  • Rätt att invända 

Detaljer: Genom att fylla i formuläret så får ni access till vårt förinspelade webinar om GDPR samt tillhörande rättighetsrutiner. Inspelningen är på ca 20 minuter och kommer visa konkreta flöden och applikationer för att säkerställa regelefterlevnad och minskad manuell hantering i er versamhet.

Medverkande: Tobias Andersson och Björn Asklöf från Barium

 

Vid frågor eller funderingar så är ni välkommen att kontakta:

tobias.andersson@barium.se

 

Våra applikationer och processer är enkla att anpassa efter just er verksamhet och förutsättningar

Björn Asklöf

Data Protection Officer, Barium

Fyll i formuläret för att ladda ner