<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Partners - en viktig del i
vårt erbjudande

Vår low-code plattform Barium Live gör det lätt för er att hjälpa kunder att förnya snabbare och köra smartare digitaliserade processer.
vill du bli en partner?

BPM & LOW CODE PLATTFORM I MOLNET

– förstärk och revolutionera erat kunderbjudande

Omvärlden och hjulen snurrar allt snabbare, och för våra kunder så finns det en konstant press på att förnya, förbättra och innovera sin verksamhet. Som leverantör blir det därför kritiskt att kunna leverera värde ännu snabbare. Med vår plattform Barium Live så blir det möjligt för er partners att kunna leverera och implementera digitala affärsprocesser hos era kunder på språng. Det behövs varken investering i hårdvara eller klassiska vattenfallsprojekt. Med Barium blir det möjligt att leverera affärskritiska lösningar på bråkdelen av tiden jämfört med klassiska IT-projekt.

Vad sägs om att utveckla och implementera en lösning för Produktutvecklingsprocessen för ett globalt bolag på endast 3 månader? Eller en digital process för att hantera inköps- och investeringsförfrågningar på 2 månader för ett Fortune 500 företag? Om ni jobbar mot mindre kunder eller offentlig sektor så finns det även möjlighet att leverera lösningar på så lite tid som några veckor.

Vi har verktygen för att digitalisera och automatisera flertalet affärs- och verksamhetsprocesser; och är därför på jakt efter partners som kan förstärka vårt erbjudande med djup domänexpertis inom våra fokusområden alternativt integration eller andra värdeskapande områden.

Förstärk ert kunderbjudande!

Bli partner med Barium och få tillgång till en low code plattform i moln.
Förtur till kunskap och nya funktioner
Som medlem i vårt partnernätverk så får ni exklusiv tillgång till kunskap, nätverk och expertis från oss på Barium. Vi håller regelbundna träffar där vi delar på insikter kring kundcase eller nya tillämpningsområden som gör att vi kan leverera mer värde till nya och befintliga kunder.
Utmana de stora IT-jättarna
Tillsammans med er som partner så kan vi tackla större utmaningar och hjälpa kunder ännu bättre. Ihop med er så kan vi utmana de stora jättarna, och möta kunderna med smarta arbetssätt, attraktiva licensmodeller samt en oslagbar tid-till-värde.
Utbildning för partners
För att ni som partner ska kunna dra full nytta av vårt partnerskap så erbjuder vi utbildning i plattformen, samt i specifika lösningsområden. Utbildningarna kan innehålla följande moment, och kan arrangeras vid behov:
Möjliggör snabb förändring
Få tillgång till plattform och arbetssätt som gör det möjligt att ändra kunders processer blixtsnabbt utan långa vattenfallsprojekt.

Vill du bli en partner?

Fyll i detta formulär.