<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

TJÄNSTER och utbildning

“Barium är en katalysator för att driva digitalisering och förändring!”

Eva-Kristin Magnusson, fd Application Manager, Selecta

 

Upptäck Barium Live

Vi finns med er - hela resan

Bariums konsulter finns till för att hjälpa din organisation med digitalisering. Oavsett om ni står i startgroparna för er digitaliseringsresa, eller om ni vill börja skapa applikationer, kan Barium erbjuda assistans. Våra egna konsulter, projektledare och externa partners hjälper dig att nå hela vägen i mål.

Vi erbjuder expertis inom processanalys och processutveckling, modellering, processapplikationer, verksamhetsarkitektur och informationshantering. Genom fokus på att leverera kraftfulla resultat, hjälper vi er att skapa effektiva processer. Med en agil projektmetodik ser vi till att ni kan lansera ert nya IT-stöd på kort tid, ofta inom ett par veckor.

BARIUMS LEVERANSMODELL

Som ny kund och användare av Barium Live så väntar en trygg onboarding tillsammans med våra Bariumexperter.

Se filmen som förklarar hur!

Hur vi arbetar

Våra Bariumexperter utgår alltid från kundens behov och levererar kraftfulla resultat med hjälp av en agil leveransmodell. Denna bygger på workshops med snabba feedback-loopar. Ett vanligt projekt består vanligtvis av workshops med där vi tillsammans tar fram en skräddarsydd lösning efter era önskemål. Tack vare den agila modellen och vår omfattande erfarenhet möjliggörs en hög nyttoeffekt sett till investerade timmar. Metoden är skalbar och kan anpassas efter behov.

Med en specialanpassad metodik för införande av Barium Live, som härstammar från införande av BPM-lösningar och ses som branschstandard, blir effekterna snabba och påtagliga. Ofta går det hela 10x snabbare från idé till implementation än att skräddarsy processer i ERP-system eller utveckla applikationer från grunden.

“Barium Live täcker upp ”luckor” mellan olika system och möjliggör agil utveckling av processer och hjälper oss att agera snabbt på förändringar”

- Tomas Nordlund, Systemförvaltare, Vasakronan.

TJÄNSTER

PROOF OF CONCEPTS

Är processen en lämplig kandidat att digitalisera? Vi jobbar med Proof of Concepts och skapar prototyper för att ni snabbt ska kunna testa idéer och koncept för att se om Barium Live är rätt lösning för era behov.

SERVICE DELIVERY PROJECTS

Vi analyserar era processer och digitaliserar dem med i Barium Live hjälp av vår leveransprocess. Med en agil projektmetodik ser vi till att ni kan lansera ert nya IT-stöd på kort tid, ofta inom ett par veckor.

CENTER OF EXCELLENCE

Vi bidrar med best practices och fungerar som en rådgivande roll under er digitaliseringsresa för att kartlägga roller och prioritera initiativ.

UTBILDNINGAR

På Barium erbjuder vi en rad olika utbildningar för att ni ska bli så lyckosamma som möjligt.

bpmn BPMN

För att du som verksamhetsutvecklare på ett effektivt sätt själv ska kunna modellera era affärsprocesser erbjuder vi en grundläggande utbildning i BPMN 2.0.

Detta är en intensiv och praktisk kurs, där vi övar på att designa och effektivisera processer med hjälp av Barium Live.

map to app MAP-TO-APP
(GRUND & AVANCERAD)

Din organisation bygger applikationer baserat på era unika verksamhetsprocesser. Ni definierar vilka rapporter som behövs för att övervaka och följa upp ärenden.

I denna utbildning tar vi era designade BPMN-processer och översätter dem till körbara applikationer. Detta är en praktisk kurs som pågår i två dagar med övningar, best practice guidance, teoretisk information samt modererad diskussion om hur ni konfigurerar applikationer i Barium Live.

admin owner ADMINISTRATÖRS-
UTBILDNINGAR

När ni digitaliserat processer till körbara applikationer behöver dessa förvaltas och administreras. Det innebär bland annat hantering av användare, rättigheter, gruppstrukturer, värdeförråd och listor. Utbildningen lämpar sig till dig som är, eller ska bli, en Barium Live superuser eller platsadministratör.

repair KUNDANPASSADE UTBILDNINGAR

Vi kan erbjuda en anpassad utbildning för dig som redan har byggt applikationer i Barium Live, eller har erfarenhet av motsvarande arbete. Kanske vill du ha en genomgång om specifika delar inom Barium Live, eller så kanske du önskar fördjupa dig inom och få djupare förståelse för den nyaste versionen.

Vill du se vad vi kan hjälpa dig med?

Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort