AV
Avsluta anställning
FUNKTION: Avslutning och avställning av personal eller konsulter på ett säkert sätt

Företag förlorar hundratals miljoner kronor varje år på förlorad arbetsutrustning när anställda lämnar arbetsplatsen. Men det är inte bara den rent monetära förlusten som är tongivande, informationsutbytet och kompetensen hos en anställd som lämnar kan vara rent av mer förödande. För att inte tala om säkerhetsrisken med en person som har tillgång till interna system långt efter att ha lämnat arbetsplatsen.

För många företag innebär en offboarding att den anställde som går vidare lämnar tillbaka den mest uppenbara utrustningen. Om det så är arbetskläder, dator eller hörselkåpor. Men långt ifrån alla arbetsplatser säkerställer så att alla behörighets klassningar eller åtkomst till diverse system dras in. Hur många finns det inte som fortfarande har passerkort till butiken som inte arbetar där längre eller åtkomst till CRM-system som slutat sedan länge?

Något som ofta faller mellan stolarna är exit-samtal. Oavsett på vilken grund anställningen avslutas är det viktigt att få höra båda sidor av myntet. Är det hög personalomsättning kan dessa samtal vara extra viktiga för att identifiera vad det är som gör folk lämnar företaget alternativt vad i rekryteringsprocessen som kan förbättras. Det är även ett sätt att säkerställa så att relationen avslutas på ett snyggt och rättvist sätt. 

Det kan vara en skrämmande tanke när den visualiseras på detta vis men det finns åtgärder som kan förebygga detta!

En digital process ser till så att alla åtgärder blir gjorda och det blir tydligt för alla inblandade om det är något som inte är gjort. Det underlättar även förbättringsåtgärder då det faciliterar analyser av processen. Är det något som inte tas i beaktning kan du snabbt och enkelt åtgärda det genom att rita om processen.

FUN FACTS OM OFFBOARDING!

71%

Saknar en tydlig process för hur en offboarding ska gå till.

62%

Baserar sin offboarding på pappersarbete istället för tydliga digitala processer.

100%

En tydlig automatiserad process efterföljs fullt ut och säkerställer så att inget faller mellan stolarna.

Vill du se exempel från just din bransch?

Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort