<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Öka hastigheten i den digitala revolutionen

En plattform för att digitalisera administrativa processer och öka effekten av befintliga investeringar i affärssystem och applikationer för tillverkande industri
Boka demo

Behovet av nya plattformar och arbetssätt

Hastighet är allt, och det sägs att teknik inte kan starta en transformation - men den kan accelerera densamma. Tillverkande industri står inför en utmaning likt många industrier, där ökad konkurrens, innovation och nya aktörer sätter ny press. Utöver detta så finns oftast ett stort legacy av affärssystem och verksamhetssystem som sätter käppar i hjulet. Med Barium får ni en plattform som kan komplettera ert ERP för att genomföra förändringar från första dagen.

Ökad innovation och produktutvecklingstakt
Ta fram nya produkter till marknaden snabbare för att utvidga försäljningsfönster och minska risken för prispress och tappade marknadsandelar.
Genomför förändringar snabbare
Låt inte ert affärssystem sätta begränsningar för takten ni driver förändring. Utgå ifrån verksamhetens processer och skapa verksamhetsstöd som användarna älskar.
Förbättra transparens och kontroll
Skapa en större transparens inom organisationen och synliggör förbättringsområden inom ledtid, leverensprecision och kvalitet.
Komplettera era affärssystem
Hantera ert legacy genom att modernisera och konsolidera era IT-system med en plattform som tillåter förändring.

Digitala processer inom Tillverkande industri

Nya och ökade förväntningar hos kunder ställer krav på tillverkningsindustrin att hitta nya och smartare sätt att arbeta – och som allra helst går att införa snabbt och i mindre steg för att minska affärsrisk. Genom digitalisering av administrativa processer så går det erhålla kraftiga förbättringar på sista raden genom satsningar inom produktutveckling, innovation, varuförsörjning, kvalitet, HR, finans och inköp för att nämna några.

Exempel på tillämpningsområden

Innovation och produktutveckling

Samla in och utvärdera nya idéer och innovationer, utveckla och lansera nya produkter och skapa en effektiv process för att hela tiden vara relevant på marknaden.

Order till leverans

Leverera beställningar och orders med förbättrad leveransprecision som tillfredsställer kundernas högt ställda krav. Med bättre transparens blir det enkelt att se vart flaskhalsar uppstår.

Optimering av varuförsörjningen

Förbättra förflyttning av gods, och sköt administration kring förflyttning av lager, volymer eller information med hjälp av Barium.

Orderhantering för mindre leverantörer

Hantera leverantörer utan EDI, perfekt för mindre eller tillfälliga leverantörer som ni vill kunna hantera effektivt och med bättre leveransprecision.

Stöd till produktionslinor

Hantera tillverkning och varuförsörjning av avvikande och skräddarsydda produkter, samt se till att de levereras i rätt tid till kund.

Våra kunders berättelser

Kvalitetssäkrad Supply Chain-process för livsviktig utrustning

På mindre än ett kvartal implementerade Getinge Sterilization en körbar process med fem delprocesser och cirka 20 olika roller. Tiden det tar att producera en ny maskin har förkortats i och med att alla informationsöverlämningar automatiserats, och de ansvariga har fått kontroll över processen samtidigt som alla inblandade har fått mer ordning och reda i sitt vardagliga arbete. Tidigare gjordes denna kontroll genom en Excelfil som skickades fram och tillbaka mellan anställda, vilket var svårhanterligt och rörigt – och ingen visste hur det egentligen låg till. Nu vet alla involverade i Getinges Supply Chain-process vad de förväntas göra, när de förväntas vara klara samt vad som händer i processen när de utfört sina arbetsuppgifter.

Getinge

Företag: Getinge Sterilization inom Getinge Group

Anställda: 370

Omsättning: drygt 700 miljoner SEK

Snabbare produktion

Ordning och reda

Mätbar process

Ökad effektivitet

Selecta effektiviserar kärnprocessen
- en resa från manuell till digital orderhantering

Selecta ville bevara sin lönsamhet och försvara sin position som marknadsledande inom mat- och kaffemaskiner på arbetsplatser och i offentliga miljöer. Genom Barium Live – ett processbaserat system – som stöd i organisationen har de kunnat synliggöra arbetet och därigenom effektiviserat sin kärnprocess. Ta del av deras resa från manuell till digital orderhantering.

Selecta

Företag: Selecta AB

Antal anställda: 500

Orter: 34

Konsoliderade system

Nöjdare kunder

Kortare ledtid

ONE Nordic bygger applikationer på 2–3 veckor med Bariums Low Code plattform

ONE Nordic använder Barium Live som en strategisk plattform i sitt vardagliga arbete och på endast några veckor kan företaget ta fram och utveckla applikationer för att effektivisera olika processer i sin verksamhet.

ONE Nordic (sv)

Företag: ONE Nordic

Anställda: ca 1000

Omsättning: ca 2 miljarder SEK

20+

Antal applikationer

2-3 veckor

Tid att ta fram applikationer

Boka demo

Vill ni se hur era flöden går att digitalisera? Fyll i formuläret eller ring oss direkt så berättar vi mer.