<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

ÖKA HASTIGHETEN I DEN DIGITALA REVOLUTIONEN

En plattform för att digitalisera administrativa processer och öka effekten av befintliga investeringar i affärssystem och applikationer för tillverkande industri
Boka demo

BEHOVET AV NYA PLATTFORMAR OCH ARBETSSÄTT

Hastighet är allt, och det sägs att teknik inte kan starta en transformation - men den kan accelerera densamma. Tillverkande industri står inför en utmaning likt många industrier, där ökad konkurrens, innovation och nya aktörer sätter ny press. Utöver detta så finns oftast ett stort legacy av affärssystem och verksamhetssystem som sätter käppar i hjulet. Med Barium får ni en plattform som kan komplettera ert ERP för att genomföra förändringar från första dagen.

 

ÖKAD INNOVATION OCH PRODUKTUTVECKLINGSTAKT

Ta fram nya produkter till marknaden snabbare för att utvidga försäljningsfönster och minska risken för prispress och tappade marknadsandelar.

Kundcase: One Nordic

GENOMFÖR
FÖRÄNDRINGAR SNABBARE

Hantera ert legacy genom att modernisera och konsolidera era IT-system med en plattform som tillåter förändring.

Kundcase: Apoteket

FÖBÄTTRA TRANSPARENS
OCH KONTROLL

Skapa en större transparens inom organisationen och synliggör förbättringsområden inom ledtid, leverensprecision och kvalitet.

Kundcase: Västra Götalandsregionen

KOMPLETTERA
ERA AFFÄRSSYSTEM

Låt inte ert affärssystem sätta begränsningar för takten ni driver förändring. Utgå ifrån verksamhetens processer och skapa verksamhetsstöd som användarna älskar.

Kundcase: Selecta

LÄS OM VÅRA KUNDER

Kvalitetssäkrad Supply Chain-process för livsviktig utrustning från Getinge
Företag Getinge Sterilization
Anställda ca 300
Omsättning: ca 650 mn SEK
Bransch: Tillverkande industri/hälsa

Tillämpningsområden

Onboarding och offboarding
Introduktion och onboarding eller avslutning av nya anställda, konsulter, eller kunder och leverantörer.Fler applikationer
KONTAKTCENTER OCH ÄRENDEHANTERING
Skapa ett nav för ärenden som kan hantera flera olika ärendetyper. Vare sig det gäller kontaktcenter, inköpsförfrågningar, tillbud eller handläggning bakom olika e-tjänster så finns Barium till hands.Fler applikationer
LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET
I Barium kan ni skapa ert moderna processbaserade ledningssystem, med fokus på kvalitet, effektivitet och processefterlevnad. Går att tillämpa för kvalitet, arbetsmiljö, informationssäkerhet med mera.Fler applikationer
AVVIKELSEHANTERING OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG
Nöj er inte med att fånga in avvikelser och förbättringar digitalt, fortsätt att hantera ärenden digitalt inom hela er verksamhet. Så att enheter, avdelningar och förvaltningar kan förbättra och förändras.Fler applikationer
Innovation & utveckling
Kartlägg tydligt hur processen ska gå till vid framtagande och lansering av nya lösningar och e-tjänster för att främja agila och innovativa arbetssätt. Vilka är inblandade och vem tar ägandeskap för vad?Fler applikationer
En väg in
Med Barium Live erbjuds en lösning som hanterar ärenden från såväl externa formulär på hemsidan som funktionsbrevlådor. Hantera ärenden på ett strukturerat - från registrering till ansvarig förvaltning och hela vägen ut till externa entreprenörer - med automatisk ärendetilldelning och Analysera och följ upp vilka ärendetyper som är mest förekommande med hjälp av smidiga statistik och rapporteringsmöjligheter.Fler applikationer
Onboarding och offboarding
KONTAKTCENTER OCH ÄRENDEHANTERING
LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET
AVVIKELSEHANTERING OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG
Innovation & utveckling
En väg in
Onboarding och offboarding
Introduktion och onboarding eller avslutning av nya anställda, konsulter, eller kunder och leverantörer.Fler applikationer
KONTAKTCENTER OCH ÄRENDEHANTERING
Skapa ett nav för ärenden som kan hantera flera olika ärendetyper. Vare sig det gäller kontaktcenter, inköpsförfrågningar, tillbud eller handläggning bakom olika e-tjänster så finns Barium till hands.Fler applikationer
LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET
I Barium kan ni skapa ert moderna processbaserade ledningssystem, med fokus på kvalitet, effektivitet och processefterlevnad. Går att tillämpa för kvalitet, arbetsmiljö, informationssäkerhet med mera.Fler applikationer
AVVIKELSEHANTERING OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG
Nöj er inte med att fånga in avvikelser och förbättringar digitalt, fortsätt att hantera ärenden digitalt inom hela er verksamhet. Så att enheter, avdelningar och förvaltningar kan förbättra och förändras.Fler applikationer
Innovation & utveckling
Kartlägg tydligt hur processen ska gå till vid framtagande och lansering av nya lösningar och e-tjänster för att främja agila och innovativa arbetssätt. Vilka är inblandade och vem tar ägandeskap för vad?Fler applikationer
En väg in
Med Barium Live erbjuds en lösning som hanterar ärenden från såväl externa formulär på hemsidan som funktionsbrevlådor. Hantera ärenden på ett strukturerat - från registrering till ansvarig förvaltning och hela vägen ut till externa entreprenörer - med automatisk ärendetilldelning och Analysera och följ upp vilka ärendetyper som är mest förekommande med hjälp av smidiga statistik och rapporteringsmöjligheter.Fler applikationer

DIGITALA PROCESSER INOM TILLVERKANDE INDUSTRI

Nya och ökade förväntningar hos kunder ställer krav på tillverkningsindustrin att hitta nya och smartare sätt att arbeta – och som allra helst går att införa snabbt och i mindre steg för att minska affärsrisk. Genom digitalisering av administrativa processer så går det erhålla kraftiga förbättringar på sista raden genom satsningar inom produktutveckling, innovation, varuförsörjning, kvalitet, HR, finans och inköp för att nämna några.

“Något jag är tacksam för varje dag är den enkla uppföljningen som vi har i Barium. Det underlättar verkligen mitt arbete och skapar en sinnesro.”

Vicki Tomas, Hållbarhet och Juridik
Apoteket AB

KUNSKAPSBIBLIOTEK

Produktblad 2019
Den mest moderna och intuitiva Low Code plattformen på marknaden. Bygg kraftfulla applikationer som automatiserar era af [...] Läs mer
Kundcase VGR
VGR IT frigör tid och sparar miljontals kronor åt verksamheten med hjälp av digitalisering. Läs mer
Vasakronan använder Low Code som en strategisk plattform för att driva innovation
Vasakronan använder Barium Live som en strategisk plattform där de utvecklat applikationer för att effektivisera sina ve [...] Läs mer
White Paper för IT-Chefen som vill möta verksamhetens krav | Barium
Det talas om brist på IT-kompetens, långa IT-projekt, säkerhetsluckor och shadow IT. Men vad är egentligen rotorsaker ti [...] Läs mer

Vill du se exempel från just din bransch?

Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort