<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Möt kundernas förväntningar snabbare

Genom att digitalisera processer blir det möjligt att möta hårdare konkurrens ifrån globala aktörer, startups och onlinehandeln
Boka demo

Smart och verksamhetsvänlig

Använd Bariums plattform för att komplettera era befintliga affärssystem, ersätt legacy-produkter och digitalisera processer i samma tempo som omvärlden kräver. Låt inte IT-budgeten eller krångliga system sätta käppar i hjulet för er digitala agenda.
Komplettera befintliga system
Bariums plattform kompletterar era befintliga verksamhetssystem så att ni kan driva den digitala förändringen i hög takt utan begränsningar från era gamla system.
Öka produktivitet och minska administration
Automatisera repetitiva arbetsuppgifter samtidigt som ni digitaliserar processer där regelefterlevnad, effektivitet och spårbarhet blir viktigt.
Genomför förändringar snabbare
Nyttja Bariums plattform och metodik som en katalysator i förändringsarbetet. Låt verksamheten driva digitaliseringsarbetet med ett plattform skapad för dem.
Bättre överblick och kontroll
Skapa rapporter, få påminnelser och ta del av fullständig processefterlevnad men hjälp av våra smarta applikationer.

Plattform för digitala processer inom Retail

Detaljhandeln och den konsumentdrivna verksamheten står inför en tilltagande konkurrenssituation driven av onlinemarknaden. Genom sin globala räckvidd så är det inte bara konkurrenterna runt hörnet som utmanar era kunder. Dagens kunder är pålästa, otrogna och ställer höga krav på sina leverantörer. Det räcker inte att effektivisera era stora informations- och varuflöden. Den nya konkurrenssituationen kommer driva behov av att hantera mindre och lokala leverantörer, prioritera CSR-frågor, öka innovationstakten och fila på varenda procent i varuförsörjningskedjan.

Exempel på tillämpningsområden

Reklamation och returhantering

Gör kunden nöjd direkt, samtidigt som ni ser till att hantera reklamationsärenden sammanhållet i hela bolaget. Genom att involvera inköp, kundtjänst, ekonomi i en enhetlig process så kan ni få ut flera positiva effekter.

Onboarding av nyanställda

Med en digital process för onboarding så blir nyanställda glatt överraskade över er som arbetsgivare, samtidigt som ni får en högre produktivitet

CSR och leverantörsuppföljning

Sätt upp rutiner och skapa processer och verksamhetsstöd för att utföra kontroller och inspektioner med eller utan externa resurser.

Sortimentsutveckling och innovation

Öka innovationstakten med smidig hantering för nya produktidéer, utveckla befintligt sortiment, samt hantera artikelhantering av nya eller gamla produkter.

Orderhantering för mindre leverantörer

Hantera leverantörer utan EDI, perfekt för mindre eller tillfälliga leverantörer som ni vill kunna hantera effektivt och med bättre leveransprecision.

Optimering av varuförsörjningen

Hantera förflyttning av gods, och sköt administration kring förflyttning av lager, volymer eller information med hjälp av Barium.

Kvalitetsledningssystem och CSR

Skapa ert processbaserade ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö CSR-policys i Barium. Bjud in externa användare och leverantörer för att ta del av er information och riktlinjer.

Våra kunders berättelser

IKEA digitaliserar godkännandeprocessen för investeringar och inköp

IKEA, ett globalt detaljhandelsföretag med över 350 varuhus i 43 länder med en total försäljningsvolym om cirka 28 miljarder euro, har implementerat Barium Live för att stödja flera processer. ​En av de digitaliserade processerna är godkännandeprocessen för investeringar. Lösningen ökade effektiviteten med 70%, gav full transparens och 100%ig processefterlevnad. Lösningen tog mindre än fem veckor att implementera och inom tidsramen förbättrades även den digitaliserade processen 3 gånger. ​Implementationen gick snabbare än den tid det tog för en investering att passera alla nödvändiga steg inom investeringsgodkännandeprocessen.​

IKEA

70% ökad effektivitet

100% processefterlevnad

3 förbättringsrundor

5 veckor tid att implementera

ICA digitaliserar orderhanteringen av mindre leverantörer utan EDI

ICA är ett detaljhandelsföretag med verksamhet i Sverige och Baltikum och de implementerade Barium Live för att hantera orderbekräftelser och beställnings godkännande för ett antal av deras “Private-label” leverantörer. ​Lösningen används främst för leverantörer som är små eller där det råder hög grad av säsong/trend, vilket innebär att leverantörerna kan bytas ut oftare. Före genomförandet hanterades processen manuellt med en hög arbetsbelastning, låg transparens och problem med kvalitet som ledde till ett behov av större lager för att undvika risken för brist. ​Efter implementationen, som inte tog mer än 3 veckor, uppnådde man transparens, effektivitet och mätbar precision. ICA har kunnat sänka kapitalbindningen i lager avsevärt och även ökat effektiviteten i deras logistikkedja.​

ICA

Företag: ICA Sverige

Antal butiker: 1 300

Antal anställda: 7 622

Omsättning: 74 miljarder SEK

3 veckors implementation

Boka demo

Vill ni se hur vi kan digitalisera processer inom Retail? Fyll i formuläret eller ring oss direkt så berättar vi mer.