<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Möt kundernas förväntningar snabbare

Genom att digitalisera processer blir det möjligt att möta hårdare konkurrens ifrån globala aktörer, startups och onlinehandeln
Boka demo

Smart och verksamhetsvänlig

Använd Bariums plattform för att komplettera era befintliga affärssystem, ersätt legacy-produkter och digitalisera processer i samma tempo som omvärlden kräver. Låt inte IT-budgeten eller krångliga system sätta käppar i hjulet för er digitala agenda.
Komplettera befintliga system
Bariums plattform kompletterar era befintliga verksamhetssystem så att ni kan driva den digitala förändringen i hög takt utan begränsningar från era gamla system.
Öka produktivitet och minska administration
Automatisera repetitiva arbetsuppgifter samtidigt som ni digitaliserar processer där regelefterlevnad, effektivitet och spårbarhet blir viktigt.
Genomför förändringar snabbare
Nyttja Bariums plattform och metodik som en katalysator i förändringsarbetet. Låt verksamheten driva digitaliseringsarbetet med ett plattform skapad för dem.
Bättre överblick och kontroll
Skapa rapporter, få påminnelser och ta del av fullständig processefterlevnad men hjälp av våra smarta applikationer.

Plattform för digitala processer inom Retail

Detaljhandeln och den konsumentdrivna verksamheten står inför en tilltagande konkurrenssituation driven av onlinemarknaden. Genom sin globala räckvidd så är det inte bara konkurrenterna runt hörnet som utmanar era kunder. Dagens kunder är pålästa, otrogna och ställer höga krav på sina leverantörer. Det räcker inte att effektivisera era stora informations- och varuflöden. Den nya konkurrenssituationen kommer driva behov av att hantera mindre och lokala leverantörer, prioritera CSR-frågor, öka innovationstakten och fila på varenda procent i varuförsörjningskedjan.

Exempel på tillämpningsområden

Reklamation och returhantering

Gör kunden nöjd direkt, samtidigt som ni ser till att hantera reklamationsärenden sammanhållet i hela bolaget. Genom att involvera inköp, kundtjänst, ekonomi i en enhetlig process så kan ni få ut flera positiva effekter.

Onboarding av nyanställda

Med en digital process för onboarding så blir nyanställda glatt överraskade över er som arbetsgivare, samtidigt som ni får en högre produktivitet

CSR och leverantörsuppföljning

Sätt upp rutiner och skapa processer och verksamhetsstöd för att utföra kontroller och inspektioner med eller utan externa resurser.

Sortimentsutveckling och innovation

Öka innovationstakten med smidig hantering för nya produktidéer, utveckla befintligt sortiment, samt hantera artikelhantering av nya eller gamla produkter.

Orderhantering för mindre leverantörer

Hantera leverantörer utan EDI, perfekt för mindre eller tillfälliga leverantörer som ni vill kunna hantera effektivt och med bättre leveransprecision.

Optimering av varuförsörjningen

Hantera förflyttning av gods, och sköt administration kring förflyttning av lager, volymer eller information med hjälp av Barium.

Kvalitetsledningssystem och CSR

Skapa ert processbaserade ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö CSR-policys i Barium. Bjud in externa användare och leverantörer för att ta del av er information och riktlinjer.

Våra kunders berättelser

Apoteket digitaliserar verksamhetsprocesser
- ersatte flera IT-system

Allt ifrån från “Kundrundan” - en daglig kontroll av alla 394 butiker till att hantera felexpeditioner, incidenter, reklamationer och egeninspektioner. Detta har gjort att de kan minimera slöseri, minska hanteringstiden och förbättra uppföljningsmöjligheterna. Dessutom har de kunnat stänga ner två gamla IT-system.

Åsa Åberg, Försäljnings- och Driftsutveckling och Vicki Tomas, Revisionsledare, Hållbarhet och juridik, såg snabbt möjligheterna med en ny low code plattform och har på kort tid lyckats att digitalisera flera av Apotekets processer end-to-end.

Två projekt som letade efter en systemlösning till samma målgrupp

Kvalitetsfunktionen - Behövde ett ersättningssystem för att registrera och bedöma: felexpedition och incidenter, reklamationer samt miljöavvikelser.

Försäljning och Driftutveckling - Behövde ett system för att digitalisera flera interna processer.

Apoteket (sv - större)

Företag: Apoteket

Bransch: Retail

Lösningsmönster: Komplettera och ersätt

NetOnNet väljer enkelhet och Barium i sin digitaliseringsresa
- effektivisera processen för utveckling av egna märkesvaror

NetOnNet såg en utvecklingspotential i att korta ner processen för utvecklingen av egna märkesvaror. En process som innefattar flera olika roller på olika geografiska områden som alla måste samverka och koordineras för att processen ska flyta på smidigt. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat sourcing, design och kvalitetssäkring samt uppgifter inom logistiska och finansiella flöden.

"Barium möjliggör ett skräddarsytt arbetssätt och en tydlig överblick av arbetsuppgifter som ger förutsättningar för snabbare och enklare framtagning av egna märkesvaror till våra kunder. Detta gör oss mer effektiva och våra kunder nöjdare".

- Markus Koch, Affärsutvecklingschef på NetOnNet AB

NetOnNet

Företag: NetOnNet

Anställda: ca 500

Omsättning: ca 3,8 miljarder SEK

Ökad transparens

Effektiviserade interna processer

Ökad kundnöjdhet

Boka demo

Vill ni se hur vi kan digitalisera processer inom Retail? Fyll i formuläret eller ring oss direkt så berättar vi mer.