<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

DIGITALISERA INSIDAN OCH
EFFEKTIVISERA ER RETAILVERKSAMHET

Genom att digitalisera processer blir ni mer konkurrenskraftiga via ökad transparens, effektiviserade processer och en framtidssäkrad verksamhet
Boka demo

SMART, MODERN OCH ANVÄNDARVÄNLIG

Retailbranschen står idag inför en omvälvande transformation som drivs av framförallt digitalisering och nya, smarta verktyg för att kunna bemöta de krav som ställs både externt via kunder men även internt genom medarbetare. Vi förväntar oss en viss nivå på de hjälpmedel och verktyg som finns till hands. De ska vara både användarvänliga, innovativa och agila.


Använd Bariums plattform för att komplettera era befintliga affärssystem, ersätta legacy-produkter och digitalisera processer i samma tempo som omvärlden kräver. Låt inte IT-budgeten, långdragna och kostsamma IT-projekt eller krångliga system sätta käppar i hjulet för er digitala acceleration. Med Barium kan ni digitalisera era processer på bara några veckor!

GENOMFÖR FÖRÄNDRINGAR SNABBARE

Nyttja Bariums plattform och metodik som en katalysator i förändringsarbetet. Låt verksamheten driva digitaliseringsarbetet med en plattform skapad för dem.

- Barium är en katalysator för att driva digitalisering och förändring! Vi har bland annat reducerat våra ledtider från 1.5 månad till 2 veckor samt ökat leveransprecisionen från 63% till hela 99%!

Eva-Kristin Magnusson, Application Manager, Selecta

ÖKA PRODUKTIVITETEN OCH MINSKA ADMINISTRATION

Automatisera repetitiva arbetsuppgifter samtidigt som ni digitaliserar processer där regelefterlevnad, effektivitet och spårbarhet blir viktigt.

- Barium möjliggör ett skräddarsytt arbetssätt och en tydlig överblick av arbetsuppgifter som ger förutsättningar för snabbare och enklare framtagning av egna märkesvaror till våra kunder. Detta gör oss mer effektiva och våra kunder nöjdare.

Markus Koch, affärsutvecklingschef, NetOnNet AB

BÄTTRE ÖVERBLICK OCH KONTROLL

Skapa rapporter, få påminnelser och ta del av fullständig processefterlevnad med hjälp av våra smarta applikationer.

- Barium är ett flexibelt och lättanvänt verktyg som på ett väldigt enkelt och snabbt sätt hjälper oss att modellera om i processer så att det speglar verkligheten och det behovet vi har. Verksamheten är med och bygger applikationerna!


Business Solution Team Manager på ett globalt retail företag

KOMPLETTERA BEFINTLIGA SYSTEM

Bariums plattform kompletterar era befintliga verksamhetssystem så att ni kan driva den digitala förändringen i hög takt utan begränsningar från era gamla system.

- Vi kunde släcka ner två gamla system och samtidigt digitalisera flera processen med en och samma lösning.

Åsa Åberg, Försäljning och Driftsutveckling, Apoteket AB

LÄS OM VÅRA KUNDER

Apoteket digitaliserar verksamhetsprocesser - ersatte flera IT-system
Företag Apoteket AB
Anställda ca 3 500
Omsättning: 19,8 md SEK
Bransch: Hälsa och skönhet
NetOnNet väljer enkelhet i sin digitaliseringsresa - effektiviserar processer för utveckling av egna märkesvaror
Företag NetOnNet
Anställda ca 500
Omsättning: 3,8 md SEK
Bransch: Elektronik & hushållsverktyg

Tillämpningsområden

Digital storecheck
Säkerställ så allt i butiken är redo för dagen och säkerställ ett enhetligt ansikte utåt.Fler applikationer
REKLAMATIONSHANTERING
Skapa digital hantering för avvikelse- och reklamationshantering.Fler applikationer
Onboarding och offboarding
Introduktion och onboarding eller avslutning av nya anställda, konsulter, eller kunder och leverantörer.Fler applikationer
Från order till leverans
Hantera er order-till-leveransprocess. Identifiera flaskhalsar, säkerställ så allt går enligt tidsplanen och skapa förmågan att på ett tydligt sätt se var i processen ni befinner er vid varje delmoment.Fler applikationer
Produktutveckling
Kartlägg tydligt hur processen ska gå till vid framtagande och lansering av nya produkter för att främja agila och innovativa arbetssätt. Vilka är inblandade och vem tar ägandeskap för vad?Fler applikationer
GDPR
Hantera flera processer digitalt för att säkerställa efterlevnad enligt GDPR. Till exempel data subjekts rättigheter att få lagrad personlig information och rätten att bli glömda.Fler applikationer
Digital storecheck
REKLAMATIONSHANTERING
Onboarding och offboarding
Från order till leverans
Produktutveckling
GDPR
Digital storecheck
Säkerställ så allt i butiken är redo för dagen och säkerställ ett enhetligt ansikte utåt.Fler applikationer
REKLAMATIONSHANTERING
Skapa digital hantering för avvikelse- och reklamationshantering.Fler applikationer
Onboarding och offboarding
Introduktion och onboarding eller avslutning av nya anställda, konsulter, eller kunder och leverantörer.Fler applikationer
Från order till leverans
Hantera er order-till-leveransprocess. Identifiera flaskhalsar, säkerställ så allt går enligt tidsplanen och skapa förmågan att på ett tydligt sätt se var i processen ni befinner er vid varje delmoment.Fler applikationer
Produktutveckling
Kartlägg tydligt hur processen ska gå till vid framtagande och lansering av nya produkter för att främja agila och innovativa arbetssätt. Vilka är inblandade och vem tar ägandeskap för vad?Fler applikationer
GDPR
Hantera flera processer digitalt för att säkerställa efterlevnad enligt GDPR. Till exempel data subjekts rättigheter att få lagrad personlig information och rätten att bli glömda.Fler applikationer

PLATTFORM FÖR DIGITALA PROCESSER INOM RETAIL

Detaljhandeln och den konsumentdrivna verksamheten står inför en tilltagande konkurrenssituation, främst driven av e-handeln. Genom sin globala räckvidd så är det inte bara konkurrenterna runt hörnet som utmanar era kunder. Dagens kunder är pålästa, otrogna och ställer höga krav på sina leverantörer. Det räcker inte att effektivisera era stora informations- och varuflöden. Den nya konkurrenssituationen kommer driva behov av att öka innovationstakten, effektivisera interna och externa processer och fila på varenda procent i varuförsörjningskedjan.

“Barium möjliggör ett skräddarsytt arbetssätt och en tydlig överblick av arbetsuppgifter som ger förutsättningar för snabbare och enklare framtagning av egna märkesvaror till våra kunder. Detta gör oss mer effektiva och våra kunder nöjdare”

Markus Koch, affärsutvecklingschef
NetOnNet AB

KUNSKAPSBIBLIOTEK

Produktblad 2019
Den mest moderna och intuitiva Low Code plattformen på marknaden. Bygg kraftfulla applikationer som automatiserar era af [...] Läs mer
Kundcase VGR
VGR IT frigör tid och sparar miljontals kronor åt verksamheten med hjälp av digitalisering. Läs mer
Vasakronan använder Low Code som en strategisk plattform för att driva innovation
Vasakronan använder Barium Live som en strategisk plattform där de utvecklat applikationer för att effektivisera sina ve [...] Läs mer
White Paper för IT-Chefen som vill möta verksamhetens krav | Barium
Det talas om brist på IT-kompetens, långa IT-projekt, säkerhetsluckor och shadow IT. Men vad är egentligen rotorsaker ti [...] Läs mer

Vill du se exempel från just din bransch?

Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort