Digital lösning för ökad medborgarservice genom effektivare hantering av ärenden

Automatisera och digitalisera processer för att minska administrationen och frigöra tid och resurser. Skapa smarta IT-stöd av era processer som säkerställer rätt information, till rätt individ i rätt tid – utan långa utvecklingsprojekt.
Boka demo

MER TID ÖVER, OCH MINDRE STRESS

Många offentliga verksamheter brottas idag med en uppsjö av föråldrade it-stöd som oftast utgörs av eftersatta verksamhetssystem. Det är verksamhetssystem som oftast är stuprörsfokuserade och som hindrar verksamheten från att arbeta på ett önskvärt sätt för att ta steg i den digitala utvecklingen. Konsekvenserna av detta är allt som oftast att en hel del arbete bedrivs utanför systemet vilket indirekt ger effekter på efterlevnad, kvalitet och personberoende. Vi brukar benämna det som ett ”dialogt-arbetssätt” – det vill säga vi får in information i ett digitalt format men när själva handläggningen tar vid så skriv information ut och hanteras manuellt.


Samtidigt ser vi idag tydliga mönster i att fokus för en IT-avdelning förflyttas från drift och förvaltning till utveckling av digitala tjänster och förmågor. I många fall handlar det om att ta vara på den information som finns, men som i många fall kanske ligger ”isolerad” i enskilda system. Förflyttningen kommer troligtvis initialt innebära att en verksamhet införskaffar sig fler system men som övertid kan harmonisera systemfloran och snarare gå mot konsolidering av system.

Tillämpningsområden

Lagar, regler och förordningar

Inom offentlig verksamhet finns det en uppsjö av arbetsmoment som styrs av olika lagar och regler, alltifrån HSL och SOFS till skollagen eller principen av lika behandling. Skapa smarta IT-stöd med hjälp av Barium Live som säkerställer såväl regelefterlevnad och processefterlevnad som lika behandling.

  • Egenkontroller
  • Ansökan om skolskjuts
  • Kränkande behandling av elev
Få inspiration till processer som kan digitaliseras
KONTAKTCENTER OCH ÄRENDEHANTERING

Med Barium Live erbjuds en färdigpaketerad kontaktcenterlösning som kan förändras och anpassa visuellt utefter verksamhetens behov och kommunens grafiska profil. Lösningen syftar till att förbättra hanteringen av ärenden och ge medborgarna en mer kvalitetssäkrad och bättre service.

 

Få inspiration till processer som kan digitaliseras
Interna beställningar och godkännande

Inom offentlig verksamhet återfinns mängder av arbetsmoment som fortfarande är pappersintensiva och manuella i sin hantering. Behörighetsförfrågningar, förändring av anställningsavtal, sjukanmälan eller bokning av konferens är några exempel där såväl Excel-filer som PDF:er och penna och papper utgör arbetsverktyget. Information skickas med snigelpost och chefer jagas internt för signering av underlag.

 

Få inspiration till processer som kan digitaliseras
Insamling av information

Under ett verksamhetsår finns det en rad återkommande arbetsmoment som innebär att vi samlar in information, attesterar och godkänner för att sedan sammanställa till en rapport. Det kan handla om alltifrån felanmälningar och synpunkter från medborgare, till arvode för förtroendevald eller hantering av innovationsförslag.

 

Få inspiration till processer som kan digitaliseras
Ärendehantering

Skapa skräddarsydda ärendeflöden som handläggningsstöd bakom er e-tjänster eller som komplement till de verksamhetssystem som inte stödjer era arbetssätt. Skapa ett strukturerat arbetssätt för handläggningen som sträcker sig från e-tjänsteplattform till interna verksamhetssystem och ut till externa entreprenörer.

 

Få inspiration till processer som kan digitaliseras
En väg in

Med Barium Live erbjuds en lösning som hanterar ärenden från såväl externa formulär på hemsidan som funktionsbrevlådor. Hantera ärenden på ett strukturerat - från registrering till ansvarig förvaltning och hela vägen ut till externa entreprenörer - med automatisk ärendetilldelning och Analysera och följ upp vilka ärendetyper som är mest förekommande med hjälp av smidiga statistik och rapporteringsmöjligheter.

 

Få inspiration till processer som kan digitaliseras
RPA

Få ut mer värde av er investering i RPA. Kombinera Barium Live med en RPA-lösning och flytta fokus från att automatisera enskilda moment till se över processen från start till slut. Fånga upp ostrukturerad information och överlämna strukturerad information till Roboten som fattar beslut och antingen flyttar arbetsuppgiften till nästa roll eller system.

 

Få inspiration till processer som kan digitaliseras
Lagar, regler och förordningar
KONTAKTCENTER OCH ÄRENDEHANTERING
Interna beställningar och godkännande
Insamling av information
Ärendehantering
En väg in
RPA
Lagar, regler och förordningar

Inom offentlig verksamhet finns det en uppsjö av arbetsmoment som styrs av olika lagar och regler, alltifrån HSL och SOFS till skollagen eller principen av lika behandling. Skapa smarta IT-stöd med hjälp av Barium Live som säkerställer såväl regelefterlevnad och processefterlevnad som lika behandling.

  • Egenkontroller
  • Ansökan om skolskjuts
  • Kränkande behandling av elev
Få inspiration till processer som kan digitaliseras
KONTAKTCENTER OCH ÄRENDEHANTERING

Med Barium Live erbjuds en färdigpaketerad kontaktcenterlösning som kan förändras och anpassa visuellt utefter verksamhetens behov och kommunens grafiska profil. Lösningen syftar till att förbättra hanteringen av ärenden och ge medborgarna en mer kvalitetssäkrad och bättre service.

 

Få inspiration till processer som kan digitaliseras
Interna beställningar och godkännande

Inom offentlig verksamhet återfinns mängder av arbetsmoment som fortfarande är pappersintensiva och manuella i sin hantering. Behörighetsförfrågningar, förändring av anställningsavtal, sjukanmälan eller bokning av konferens är några exempel där såväl Excel-filer som PDF:er och penna och papper utgör arbetsverktyget. Information skickas med snigelpost och chefer jagas internt för signering av underlag.

 

Få inspiration till processer som kan digitaliseras
Insamling av information

Under ett verksamhetsår finns det en rad återkommande arbetsmoment som innebär att vi samlar in information, attesterar och godkänner för att sedan sammanställa till en rapport. Det kan handla om alltifrån felanmälningar och synpunkter från medborgare, till arvode för förtroendevald eller hantering av innovationsförslag.

 

Få inspiration till processer som kan digitaliseras
Ärendehantering

Skapa skräddarsydda ärendeflöden som handläggningsstöd bakom er e-tjänster eller som komplement till de verksamhetssystem som inte stödjer era arbetssätt. Skapa ett strukturerat arbetssätt för handläggningen som sträcker sig från e-tjänsteplattform till interna verksamhetssystem och ut till externa entreprenörer.

 

Få inspiration till processer som kan digitaliseras
En väg in

Med Barium Live erbjuds en lösning som hanterar ärenden från såväl externa formulär på hemsidan som funktionsbrevlådor. Hantera ärenden på ett strukturerat - från registrering till ansvarig förvaltning och hela vägen ut till externa entreprenörer - med automatisk ärendetilldelning och Analysera och följ upp vilka ärendetyper som är mest förekommande med hjälp av smidiga statistik och rapporteringsmöjligheter.

 

Få inspiration till processer som kan digitaliseras
RPA

Få ut mer värde av er investering i RPA. Kombinera Barium Live med en RPA-lösning och flytta fokus från att automatisera enskilda moment till se över processen från start till slut. Fånga upp ostrukturerad information och överlämna strukturerad information till Roboten som fattar beslut och antingen flyttar arbetsuppgiften till nästa roll eller system.

 

Få inspiration till processer som kan digitaliseras

GENOMFÖR FÖRÄNDRINGAR SNABBARE

Nyttja Bariums plattform och metodik som en katalysator i förändringsarbetet. Låt verksamheten driva digitaliseringsarbetet med en plattform skapad för dem.

- Vi skulle inte ha lyckats åstadkomma det vi gjort om vi inte hade haft tillgång till Bariums plattform. Det har gjort att vi snabbt kunnat utveckla omkring 25 olika applikationer som stöttar verksamheten.

Marcus Görgård, Chef Ekonomienheten och Enheten för Administrativ Automation (AdmA) på Resurscentrum Region Uppsala

ÖKA PRODUKTIVITETEN OCH MINSKA ADMINISTRATION

Automatisera repetitiva arbetsuppgifter samtidigt som ni digitaliserar processer där regelefterlevnad, effektivitet och spårbarhet blir viktigt.

- Med Bariums hjälp och Barium Live som stöd får vi ett IT-stöd som vi kan använda brett i organisationen och som vi dessutom kan komma igång med direkt.

Ann Eberhardsson, Chef verksamhetsstöd, Uppsala Vatten

BÄTTRE ÖVERBLICK OCH KONTROLL

Skapa rapporter, få påminnelser och ta del av fullständig processefterlevnad med hjälp av våra smarta applikationer.

- Det har det gått väldigt snabbt och smidigt att samarbeta med Barium. Ett agilt arbetssätt, flexibilitet, kreativa förslag, snabbhet och korta ledtider var andra fördelar. Tre utbildningsdagar, därefter implementerades lösningen på ett par veckor.

Controller/Enhetschef, Svensk kommun

KOMPLETTERA BEFINTLIGA
SYSTEM

Bariums plattform kompletterar era befintliga verksamhetssystem så att ni kan driva den digitala förändringen i hög takt utan begränsningar från era gamla system.

- En utav applikationerna som VGR och Barium tagit fram gemensamt har blivit så framgångsrik att den sparar regionen nästan 9 miljoner kronor varje år

Västra Götalandsregionen 

LÄS OM VÅRA KUNDER

Region Uppsala tar ägandeskap för sin egen digitaliseringsresa
Företag Region Uppsala
Anställda ca 32 500
Omsättning: 2,3 md SEK
Bransch: Region
VGR IT frigör tid och sparar miljontals kronor åt verksamheten med hjälp av digitalisering
Företag Västra Götalandsregionen
Anställda ca 55 000
Omsättning: 62 md SEK
Bransch: Regioner
Uppsala vatten får bättre flöde i processerna med hjälp av barium
Företag Uppsala Vatten
Anställda 220
Omsättning: 525 mn SEK
Bransch: Kommun/VA

MED BARIUM LIVE ERBJUDS

En digital-lösning som stödjer era tvärfunktionella arbetssätt och samexistera med befintliga system som inte är ändamålsenliga.

“Vi har efter diskussion med Västra Götalands-regionen (VGR) fått nya uppslag på lösningar. Vi är övertygade om att vi, i och med att vi i stort sätt har samma uppdrag, har mycket att vinna på genom att samverka och lära av andra regioner/landsting.”

Marcus Görgård, Chef Ekonomienheten och Enheten för Administrativ Automation (AdmA)
Region Uppsala

KUNSKAPSBIBLIOTEK

Produktblad Barium Live
I över 10 år har vi skapat rätt förutsättningar för våra kunder att automatisera sina arbetsflöden med vår plattform för [...] Läs mer
Kundcase VGR
VGR IT frigör tid och sparar miljontals kronor åt verksamheten med hjälp av digitalisering. Läs mer
Vasakronan använder Barium som en strategisk innovationsplattform
Vasakronan använder Barium Live som en strategisk plattform där de utvecklat applikationer för att effektivisera sina ve [...] Läs mer
White Paper för IT-Chefen som vill möta verksamhetens krav | Barium
Det talas om brist på IT-kompetens, långa IT-projekt, säkerhetsluckor och shadow IT. Men vad är egentligen rotorsaker ti [...] Läs mer

Vill du se exempel från just din bransch?

Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort