<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Förbättra kundnöjdhet och minska kostnader

Genom att digitalisera administrativa processer så frigörs tid, minskas ledtid och ökar kvalitén i det dagliga arbetet.
Boka demo

Mer tid över, och mindre stress

Bariums plattform kompletterar era befintliga system för ärendehantering, e-tjänster och workflow så att ni kan få hjälp med att förbättra manuella och tidsödande processer.

Komplettera befintliga system
Bariums plattform kompletterar era befintliga verksamhetssystem så att ni kan driva den digitala förändringen i hög takt utan begränsningar från era gamla system.
Öka produktivitet och minska administration
Automatisera repetitiva arbetsuppgifter samtidigt som ni digitaliserar processer där regelefterlevnad, effektivitet och spårbarhet blir viktigt.
Genomför förändringar snabbare
Nyttja Bariums plattform och metodik som en katalysator i förändringsarbetet. Låt verksamheten driva digitaliseringsarbetet med ett plattform skapad för dem.
Bättre överblick och kontroll
Skapa rapporter, få påminnelser och ta del av fullständig processefterlevnad med hjälp av våra smarta applikationer.

Plattform för E-förvaltning och digitala processer

Offentlig sektor står som många branscher inför en ökad press från många håll. Ökade krav på kundnöjdhet, effektivisering, kvalitetskrav, likabehandling och kostnadskontroll skapar behov av nya sätt att arbeta på. Det leder också till behov av nya IT-stöd som är skapade för att adressera dessa utmaningar.

Hos Barium har vi därför skapat en plattform och ett antal smarta applikationer som hjälper offentlig sektor (vare sig det är kommuner, landsting eller myndigheter) att snabbt digitalisera verksamhetsprocesser - med eller utan integration till kringliggande verksamhetssystem.

Med Barium är det möjligt att snabbt realisera verksamhetsnytta genom att involvera personer i verksamheten och snabbt bygga upp en prototyp över ert nya, förbättrade arbetssätt. Här kan ni äntligen både bygga, köra och utvärdera nya digitaliserade arbetssätt på ett kostnadseffektivt sätt.

Exempel på tillämpningsområden

Onboarding av nyanställda

Ge nyanställda ett gott mottagande där system, behörigheter, visitkort och utbildningsplan är ordnat redan från första dagen.

Kontaktcenter och ärendehantering

Skapa ett nav för ärenden som kan hantera flera olika ärendetyper. Vare sig det gäller kontaktcenter, inköpsförfrågningar, tillbud eller handläggning bakom olika e-tjänster så finns Barium till hands.

Läs om Kontaktcenter

Ledningssystem för kvalitet

I Barium kan ni skapa ert moderna processbaserade ledningssystem, med fokus på kvalitet, effektivitet och processefterlevnad. Går att tillämpa för kvalitet, arbetsmiljö, informationssäkerhet mm.

Läs om Ledningssystem

Avvikelsehantering och förbättringsförslag

Nöj er inte med att fånga in avvikelser och förbättringar digitalt, fortsätt att hantera ärenden digitalt inom hela er verksamhet. Så att enheter, avdelningar och förvaltningar kan förbättra och förändras.

Våra kunders berättelser

Effektivare introduktion av nyanställda

Hos Karlstad kommun, så jobbas det aktivt med att skapa en effektiv men också attraktiv verksamhet som möter medborgarnas behov med god service. Samtidigt är det en personalintensiv verksamhet, och det blir viktigt att hitta smarta sätt att sköta administration runt personal på ett smart sätt så att nyanställda kan bli produktiva redan från första dagen.

Karlstad Kommun

Anställda: 7500

Förvaltningar: 9

Formulär: 9

Roller: 7

Minskad administration

Professionellt bemötande

Kvalitetssäkra processen

VGR IT frigör tid och sparar miljontals kronor åt verksamheten med hjälp av digitalisering
- utmanar manuella processer och långa ledtider

Hos en stor organisation som VGR finns en enormt diversifierad verksamhet, som alla har sina unika krav och behov. Till detta krävs både kompetens och en stor flora av IT-system för att stödja de dagliga arbetsuppgifterna. För VGR IT handlar det exempelvis om att leverera smarta IT-stöd till HR-avdelningar, lokalförvaltning, ekonomi, administration och olika sjukvårdsinrättningar för att nämna några.

Totalt har VGR cirka 30 applikationer byggda på Bariums plattform, och i snitt frigör varje applikation tid motsvarande en heltidsanställd. Tid som kan läggas på mer värdeskapande arbetsuppgifter och flyttas till kundmötet.

En utav applikationerna som VGR och Barium tagit fram gemensamt har blivit så framgångsrik att den sparar regionen nästan 9 miljoner kronor varje år.

Västra Götalandsregionen

Företag: Västra Götalandsregionen

Bransch: Offentlig sektor

  • Kortare ledtider
  • Minskat dubbelarbete
  • Reducering av manuell handpåläggning

Boka demo

Vill ni se hur vi kan digitalisera offentlig sektor? Fyll i formuläret eller ring oss direkt så berättar vi mer.