<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Mer resurser till de som behöver det mest

Genom att digitalisera administrativa processer så frigörs tid och resurser som minskar ledtid och ökar kvalitén i det dagliga arbetet

Boka demo

SMART OCH VERKSAMHETSVÄNLIG

Använd Bariums plattform för att komplettera era befintliga verksamhetssystem, ersätt legacy-system och digitalisera processer och arbetssätt i samma tempo som verksamheten önskar. Låt inte IT-budgeten eller krångliga system sätta käppar i hjulet för er digitala agenda.

Förbättra kundnöjdhet
Kunder, brukare, medborgare eller patienter, oavsett vilket begrepp ni väljer att använda så är det viktigt att forma verksamheten efter deras önskemål. Dagens kunder förväntar sig samma snabba service och digitala möte som inom andra områden av tjänstesektorn.
Öka produktivitet och minska administration
Automatisera repetitiva arbetsuppgifter samtidigt som ni digitaliserar processer där regelefterlevnad, likabehandling, effektivitet och spårbarhet blir viktigt.
Korta ned ledtider
Förutom att ledtid har en direkt koppling till kundnöjdhet, så är det också viktigt inom den kliniska delen av verksamheten. Vi ser till att administration inte stjäl tid från det som är viktigast.
Kvalitetssäkra verksamheten
Använd Barium för att kvalitetssäkra processer, arbeta systematiskt med kvalitetsarbete och påvisa följsamhet mot regelverk såsom SOSFS 2011:9

Digitalisera administrativa processer för mer tid till patienterna

Vård och omsorgsbranschen står inför samma förändring som flera andra branscher - ökat fokus på kundmötet, förändringsbarhet, digitala möten och en konstant kostnadspress. Mer skall göras för mindre, och mycket hopp och tilltro ställs till användning av ny teknik.

Samtidigt kommer nya utmaningar i form av en förändrad demografi och ökade regulatoriska krav från myndigheter. Inte konstigt att en allt större andel av personalens arbetstid går åt till administration. Barium kan med vår plattform och teknik hjälpa till att digitalisera den här formen av verksamhetsprocesser, så att ni får mer tid över till de som behöver den som mest.

Exempel på tillämpningsområden

Beställningar av SITHS-kort & behörigheter

Ge nyanställda ett gott mottagande där system, behörigheter, visitkort och utbildningsplan är ordnat redan från första dagen.

HR-processer

Förenkla administration kring anställda i en personalintensiv bransch som ställer höga krav på rutiner, säkerhet och spårbarhet.

Läs om HR som lösning

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsledningsarbete

I Barium kan ni enkelt skapa ett modernt processbaserat ledningssystem, för uppfyllnad av SOSFS men också för ramverk kring arbetsmiljö, informationssäkerhet och miljö.

Läs om Qualitivo

Avvikelsehantering och förbättringsförslag

Använd Barium för att hantera insamling, handläggning, utredning och beslut kring avvikelser, förbättringsförslag och tillbud. Ersätt och konsolidera system för en mer effektiv IT-miljö.

Boka demo

Vill ni se hur vi kan digitalisera processer inom vård och omsorg? Fyll i formuläret eller ring oss direkt så berättar vi mer.