Digitalisera era manuella
HR-processer

Öka produktiviteten genom att komplettera era befintliga HR-system med Barium, så slipper ni mail, excel och stress.

Boka demo

Mer tid över, och mindre stress

Bariums plattform kompletterar era befintliga HR-system så att ni kan få hjälp med att förbättra manuella och tidsödande processer.

Ökad produktivitet
Ge era anställda tillgång till verktyg och kunskap för att utföra sitt jobb efter bästa förmåga redan från första dagen.
Förbättrad employee branding
Möt era anställdas förväntningar kring den kultur och arbetsplats som ni vill bygga upp.
Mindre administration
Automatisera manuella arbetsuppgifter och stötta medarbetarna vid sitt dagliga arbete.
Bättre överblick och kontroll
Skapa rapporter, få påminnelser och ta del av fullständig processefterlevnad men hjälp av våra smarta applikationer.

Framtidens HR

Med ett smidigt komplement till HR-systemet

HR-avdelningens uppdrag har skiftat från att vara en ren personaladministrativ funktion till att bli en strategisk affärspartner. Att dels jobba med långsiktig employee branding för att attrahera nya talanger, men att samtidigt digitalisera och effektivisera administrativa processer skapar nya utmaningar och möjligheter. Framtidens HR förväntas också jobba mer aktivt med företagskultur och performance management vilket ställer nya krav på att jobba närmare verksamheten och gå ifrån att vara en stabsfunktion.

Vi kan inte hjälpa er med allt, men vi har skapat ett antal smarta applikationer och lösningar som hjälper er i det dagliga arbetet. Baserad på vår plattform så blir det möjligt att snabbt skapa skräddarsydda IT-stöd, som kompletterar investeringar gjorda i era stora HR-system. Finns det manuella arbetsmoment och processer som borde gå att hantera smartare? Nu finns det ett sätt.

Våra kunders berättelser

Effektivare introduktion av nyanställda

Hos Karlstad kommun, så jobbas det aktivt med att skapa en effektiv men också attraktiv verksamhet som möter medborgarnas behov med god service. Samtidigt är det en personalintensiv verksamhet, och det blir viktigt att hitta smarta sätt att sköta administration runt personal på ett smart sätt så att nyanställda kan bli produktiva redan från första dagen.

Karlstad Kommun

Anställda: 7500

Förvaltningar: 9

Formulär: 9

Roller: 7

Minskad administration

Professionellt bemötande

Kvalitetssäkra processen

VGR IT frigör tid och sparar miljontals kronor åt verksamheten med hjälp av digitalisering
- utmanar manuella processer och långa ledtider

Hos en stor organisation som VGR finns en enormt diversifierad verksamhet, som alla har sina unika krav och behov. Till detta krävs både kompetens och en stor flora av IT-system för att stödja de dagliga arbetsuppgifterna. För VGR IT handlar det exempelvis om att leverera smarta IT-stöd till HR-avdelningar, lokalförvaltning, ekonomi, administration och olika sjukvårdsinrättningar för att nämna några.

Totalt har VGR cirka 30 applikationer byggda på Bariums plattform, och i snitt frigör varje applikation tid motsvarande en heltidsanställd. Tid som kan läggas på mer värdeskapande arbetsuppgifter och flyttas till kundmötet.

En utav applikationerna som VGR och Barium tagit fram gemensamt har blivit så framgångsrik att den sparar regionen nästan 9 miljoner kronor varje år.

Västra Götalandsregionen

Företag: Västra Götalandsregionen

Bransch: Offentlig sektor

  • Kortare ledtider
  • Minskat dubbelarbete
  • Reducering av manuell handpåläggning

Boka demo

Vill ni se hur vi kan digitalisera arbetet på HR-avdelningen? Fyll i formuläret eller ring oss direkt så berättar vi mer.