<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Digitalisera era manuella
HR-processer

Öka produktiviteten genom att komplettera era befintliga HR-system med Barium, så slipper ni mail, excel och stress.

Boka demo

Mer tid över, och mindre stress

Bariums plattform kompletterar era befintliga HR-system så att ni kan få hjälp med att förbättra manuella och tidsödande processer.

Ökad produktivitet
Ge era anställda tillgång till verktyg och kunskap för att utföra sitt jobb efter bästa förmåga redan från första dagen.
Förbättrad employee branding
Möt era anställdas förväntningar kring den kultur och arbetsplats som ni vill bygga upp.
Mindre administration
Automatisera manuella arbetsuppgifter och stötta medarbetarna vid sitt dagliga arbete.
Bättre överblick och kontroll
Skapa rapporter, få påminnelser och ta del av fullständig processefterlevnad men hjälp av våra smarta applikationer.

Framtidens HR

Med ett smidigt komplement till HR-systemet

HR-avdelningens uppdrag har skiftat från att vara en ren personaladministrativ funktion till att bli en strategisk affärspartner. Att dels jobba med långsiktig employee branding för att attrahera nya talanger, men att samtidigt digitalisera och effektivisera administrativa processer skapar nya utmaningar och möjligheter. Framtidens HR förväntas också jobba mer aktivt med företagskultur och performance management vilket ställer nya krav på att jobba närmare verksamheten och gå ifrån att vara en stabsfunktion.

Vi kan inte hjälpa er med allt, men vi har skapat ett antal smarta applikationer och lösningar som hjälper er i det dagliga arbetet. Baserad på vår plattform så blir det möjligt att snabbt skapa skräddarsydda IT-stöd, som kompletterar investeringar gjorda i era stora HR-system. Finns det manuella arbetsmoment och processer som borde gå att hantera smartare? Nu finns det ett sätt.

Smarta IT-stöd

Här är ett urval bland våra mest populära tillämpningar för framtidens HR

Onboarding av nyanställda

Med en digital process för onboarding så blir nyanställda glatt överraskade över er som arbetsgivare, samtidigt som ni får en högre produktivitet.

Kompetensmappning

Skapa kompetensutvärderingsprofiler, spindeldiagram och frågeformulär som personalen kan fylla i själva. Konsolidera information och se vart ni ska lägga utbildningsinsatser.

Utläggs- och ärendeprocesser

Skapa digitala formulär och digitalisera själva handläggningsflödet för att minska intern administration.

Offboarding och ändring av anställning

Se till att behörigheter ändras eller sägs upp i samband med ändrat anställningsförhållande för att få en bättre säkerhet internt - samtidigt som dyra licenser kan frigöras.

Våra kunders berättelser

Effektivare introduktion av nyanställda

Hos Karlstad kommun, så jobbas det aktivt med att skapa en effektiv men också attraktiv verksamhet som möter medborgarnas behov med god service. Samtidigt är det en personalintensiv verksamhet, och det blir viktigt att hitta smarta sätt att sköta administration runt personal på ett smart sätt så att nyanställda kan bli produktiva redan från första dagen.

Karlstad Kommun

Anställda: 7500

Förvaltningar: 9

Formulär: 9

Roller: 7

Minskad administration

Professionellt bemötande

Kvalitetssäkra processen

IKEA digitaliserar godkännandeprocessen för investeringar och inköp

IKEA, ett globalt detaljhandelsföretag med över 350 varuhus i 43 länder med en total försäljningsvolym om cirka 28 miljarder euro, har implementerat Barium Live för att stödja flera processer. ​En av de digitaliserade processerna är godkännandeprocessen för investeringar. Lösningen ökade effektiviteten med 70%, gav full transparens och 100%ig processefterlevnad. Lösningen tog mindre än fem veckor att implementera och inom tidsramen förbättrades även den digitaliserade processen 3 gånger. ​Implementationen gick snabbare än den tid det tog för en investering att passera alla nödvändiga steg inom investeringsgodkännandeprocessen.​

IKEA

70% ökad effektivitet

100% processefterlevnad

3 förbättringsrundor

5 veckor tid att implementera

Boka demo

Vill ni se hur vi kan digitalisera arbetet på HR-avdelningen? Fyll i formuläret eller ring oss direkt så berättar vi mer.