<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Skapa applikationer
av era affärsprocesser

Barium digitaliserar affärsprocesser, kompletterar affärssystem och effektiviserar verksamheter inom samtliga branscher
Boka personlig demo

Skaffa förmågan att hänga med i den snabbare förändringstakten

Oavsett bransch talas det idag om en ökad förändringstakt, nya krav från kunder, kostnadspress och regulatoriska krav. Samtidigt ser vi en trend där verksamheten idag står för majoriteten av IT-inköp och där klassiska prestationsmått kring driftssäkerhet, konsolidering och vattenfallsprojekt ser sig utmanade mot förmågor som snabbhet, anpassningsbarhet, flexibel prissättning och ett fokus på innovationsförmåga

På Barium vill vi därför erbjuda en standardplattform som gör det möjligt för verksamheten att driva på IT-utvecklingen med digitalisering och effektivisering av affärsprocesser - utan att göra avkall kring prestanda, driftsäkerhet och förmågan att konsolidera system.

Här vill vi presentera en bredd av användningsområden för vår plattform - vart vill ni börja?

Vi hjälper våra kunder att:

  • Skapa applikationer för verksamhetskritiska processer
  • Effektivisera och automatisera manuella arbetsuppgifter
  • Skapa processefterlevnad och spårbarhet
  • Minska kostnader för IT-projekt
  • Ökad förmågan att förändra och anpassa sig snabbt
  • Få verksamhet och IT att komma närmare varandra

LÖSNINGAR - PER INDUSTRI

Se våra BPM och Low Code lösningar grupperade per industri för att få en bättre helhetsbild över vår förmåga att tillfredsställa behov inom flera avdelningar och affärsområden hos er.

Barium hjälper hundratals olika företag och organisationer med att digitalisera processer, och inom följande industrier har vi valt att fördjupa vårt erbjudande. Genom att vi jobbar branschöverskridande kan vi återföra kunskap och korsbefrukta områden så att kunderna snabbare kan få ut de önskvärda effekterna.

LÖSNINGAR - PER FUNKTION

Upptäck våra lösningar för just ditt funktionella område

De flesta IT-system är utformade per funktion, och även om processer per definition är tvärfunktionella så kan det vara smidigt att se hur vi kan ersätta eller oftast komplettera befintliga IT-stöd.

Våra kunders berättelser

Selecta effektiviserar kärnprocessen
- en resa från manuell till digital orderhantering

Selecta ville bevara sin lönsamhet och försvara sin position som marknadsledande inom mat- och kaffemaskiner på arbetsplatser och i offentliga miljöer. Genom Barium Live – ett processbaserat system – som stöd i organisationen har de kunnat synliggöra arbetet och därigenom effektiviserat sin kärnprocess. Ta del av deras resa från manuell till digital orderhantering.

Selecta

Företag: Selecta AB

Antal anställda: 500

Orter: 34

Konsoliderade system

Nöjdare kunder

Kortare ledtid

Effektivare introduktion av nyanställda

Hos Karlstad kommun, så jobbas det aktivt med att skapa en effektiv men också attraktiv verksamhet som möter medborgarnas behov med god service. Samtidigt är det en personalintensiv verksamhet, och det blir viktigt att hitta smarta sätt att sköta administration runt personal på ett smart sätt så att nyanställda kan bli produktiva redan från första dagen.

Karlstad Kommun

Anställda: 7500

Förvaltningar: 9

Formulär: 9

Roller: 7

Minskad administration

Professionellt bemötande

Kvalitetssäkra processen

Fastighetsägarna lanserade en ny webbtjänst för sina medlemmar
- Fastighetsägarna Dokument

– Nu kan vi ge våra medlemmar bättre service. De får bättre överblick och kontroll samt sparar mycket tid. Webbtjänsten effektiviserar deras arbete, är enkel att använda och dessutom är säkerheten betydligt bättre. Det är väldigt stor skillnad jämfört med vår tidigare tjänst, säger Sofie Roy-Norelid, chef inom affärsutveckling och administration på Fastighetsägarna Sverige AB.

Fastighetsägarna

100 digitala blanketter

5000 slutanvändare

12 integrerade fastighetssystem

500 kunder anslutna

Boka Demo

Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort. Glöm inte att skriva ner ert intresseområde samt bransch.