Skapa applikationer
av era affärsprocesser

Barium digitaliserar affärsprocesser, kompletterar affärssystem och effektiviserar verksamheter inom samtliga branscher
Boka personlig demo

Skaffa förmågan att hänga med i den snabbare förändringstakten

Oavsett bransch talas det idag om en ökad förändringstakt, nya krav från kunder, kostnadspress och regulatoriska krav. Samtidigt ser vi en trend där verksamheten idag står för majoriteten av IT-inköp och där klassiska prestationsmått kring driftssäkerhet, konsolidering och vattenfallsprojekt ser sig utmanade mot förmågor som snabbhet, anpassningsbarhet, flexibel prissättning och ett fokus på innovationsförmåga

På Barium vill vi därför erbjuda en standardplattform som gör det möjligt för verksamheten att driva på IT-utvecklingen med digitalisering och effektivisering av affärsprocesser - utan att göra avkall kring prestanda, driftsäkerhet och förmågan att konsolidera system.

Här vill vi presentera en bredd av användningsområden för vår plattform - vart vill ni börja?

Vi hjälper våra kunder att:

 • Skapa applikationer för verksamhetskritiska processer
 • Effektivisera och automatisera manuella arbetsuppgifter
 • Skapa processefterlevnad och spårbarhet
 • Minska kostnader för IT-projekt
 • Ökad förmågan att förändra och anpassa sig snabbt
 • Få verksamhet och IT att komma närmare varandra

Våra kunders berättelser

Selecta effektiviserar kärnprocessen
- en resa från manuell till digital orderhantering

Selecta ville bevara sin lönsamhet och försvara sin position som marknadsledande inom mat- och kaffemaskiner på arbetsplatser och i offentliga miljöer. Genom Barium Live – ett processbaserat system – som stöd i organisationen har de kunnat synliggöra arbetet och därigenom effektiviserat sin kärnprocess. Ta del av deras resa från manuell till digital orderhantering.

Selecta

Företag: Selecta AB

Antal anställda: 500

Orter: 34

Konsoliderade system

Nöjdare kunder

Kortare ledtid

Apoteket digitaliserar verksamhetsprocesser
- ersatte flera IT-system

Allt ifrån “Kundrundan” - en daglig kontroll av alla 394 butiker till att hantera felexpeditioner, incidenter, reklamationer och egeninspektioner. Detta har gjort att de kan minimera slöseri, minska hanteringstiden och förbättra uppföljningsmöjligheterna. Dessutom har de kunnat stänga ner två gamla IT-system.

Åsa Åberg, Försäljnings- och Driftsutveckling och Vicki Tomas, Revisionsledare, Hållbarhet och juridik, såg snabbt möjligheterna med en ny low code plattform och har på kort tid lyckats att digitalisera flera av Apotekets processer end-to-end.

Två projekt som letade efter en systemlösning till samma målgrupp

Kvalitetsfunktionen - Behövde ett ersättningssystem för att registrera och bedöma: felexpedition och incidenter, reklamationer samt miljöavvikelser.

Försäljning och Driftutveckling - Behövde ett system för att digitalisera flera interna processer.

Apoteket (sv - större)

Företag: Apoteket

Bransch: Retail

Lösningsmönster: Komplettera och ersätt

Vasakronan når nästa nivå med Barium
- från kundundersökning till kundservice

Vasakronan använder Barium Live som en strategisk plattform där de utvecklat applikationer för att effektivisera sina verksamhetsprocesser inom områdena HR, juridik, leverans och kundtjänst.

FRÅN KUNDUNDERSÖKNING TILL KUNDSERVICETomas Nordlund som är systemförvaltare på Vasakronan berättar att företaget, redan år 2012, såg ett ökat behov från HR-avdelningen att digitalisera en rad manuella processer som bland annat rörde dokumenthanteringssystemen vid rekrytering och introduktion av nya medarbetare. I dag har de utökat användningen av Barium Live ytterligare, vilket har möjliggjort att Vasakronan på ett effektivt sätt kan automatisera fler manuella rutiner, som tidigare varit tidskrävande för verksamheten. Läs berättelsen för att se hur Sveriges största fastighetsföretag använder Low Code för att skapa applikationer snabbare.

Användningsområden hos Vasakronan:

 • HR- och rekryteringsbeställningar
 • Rapportering om arbetsplatsolyckor och incidenter
 • Intresseanmälningar från leverantörer
 • GDPR-efterlevnad
 • Periodisk systemöversyn
 • ...och många fler områden
Vasakronan

Företag: Vasakronan

Ökad kundnöjdhet genom en förbättrad kundservice

Bättre överblick och förmåga till analysera data

Förmågan till att snabbt kunna agera och anpassa systemstödet

Konsoliderade system som kommunicerar med varandra

Boka Demo

Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort. Glöm inte att skriva ner ert intresseområde samt bransch.