<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Så driver du som Verksamhetsutvecklare förändring

Digitalisering handlar inte enbart om teknik, utan om att ändra arbetssätt och affärsmodell. Detta kräver goda kunskaper om förändringsledning.

Så driver du förändring!

Ta del av 4 konkreta områden där ni som verksamhetsutvecklare kan bli bättre som förändringsledare, och mer aktivt kan föra den digitala transformationen framåt. Innehåller intervjuer med erfarna förändringsledare och konsulter.

Bland innehållet:

  • Strategi som får dig att nå fram
  • Kommunikation
  • Förändringsledning
  • Digitalt stöd i förändringen
  • Managementkonsulterna svarar på frågor
Projekt som styrdes med hänsyn till att människor är inblandade i en förändringsprocess hade sex gånger större chans att uppnå målen med avsatt budget.

Karen Ferris

Why Organizational Change Management is important for ITSM

Fyll in din information