<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Retail förändras - gör du?

Digitalisering handlar inte enbart om teknik, utan om att ändra arbetssätt och affärsmodell. Detta kräver goda kunskaper om förändringsledning.

Så driver du förändring inom retail

I den här guiden tar du del av 4 konkreta områden, fördelat på över 10 sidor, där du som verksamhetsutvecklare kan bli bättre som förändringsledare, samt hur du aktivt kan föra den digitala agendan framåt. Guiden innehåller intervjuer med erfarna förändringsledare och konsulter.

Guiden består bland annat av:

  • Strategi som får dig att nå fram
  • Kommunikation
  • Förändringsledning
  • Digitalt stöd i förändringen
  • Experterna besvarar vanliga frågor

 

Projekt som styrdes med hänsyn till att människor är inblandade i en förändringsprocess hade sex gånger större chans att uppnå målen med avsatt budget.

Karen Ferris

Why Organizational Change Management is important for ITSM

Fyll i formuläret för att ladda ner