<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Sex steg till processförbättring

Ladda ner vår snabba guide som hjälper dig med processförbättringsarbetet i sex steg.

Ladda ner guiden genom att fylla i formuläret bredvid

Processer finns överallt - i alla företag och organisationer. Allt arbete som utförs på ert företag ingår i en mer eller mindre specifik process. Sedan väljer du som anställd oftast om du ska jobba i processen eller inte. Företagets verksamhet byggs av processer. Det kan handla om allt från hur en besökare tas emot i receptionen till hur tjänster och/eller produkter utvecklas, supporteras och levereras mot kund.

Innehåll:

  • Varför behövs det processförbättring?
  • Varför är det en fråga som jag ska driva?
  • Sex steg för att implementera processförbättring

Processförbättring är en del av er digitala transformation

Inom digital transformation är processförbättring en vital del av själva transformationen. En digitaliserad process är nämligen en förutsättning för att kunna automatiseras, så att de som jobbar i processen kan bidra med sin kunskap - och inte administrera information. I den här guiden har vi kokat ner det hela till sex olika steg för att implementera en processförbättring

 

Fyll i formuläret för att ladda ner