<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Sex steg till processförbättring

Ladda ner vår snabba guide som hjälper dig med processförbättringsarbetet i sex steg.

Ladda ner guiden genom att fylla i formuläret bredvid

Fyll i formuläret här på sidan för att få tillgång till guiden Sex steg till processförbättringar.

Ur innehållet:

  • Varför behövs det processförbättring?
  • Varför är det en fråga som jag ska driva?
  • Sex steg för att implementera processförbättring

Processer finns överallt - i alla företag och organisationer. Allt arbete som utförs på ert företag ingår i en mer eller mindre specifik process. Sedan väljer du som anställd oftast om du ska jobba i processen eller inte. Företagets verksamhet byggs av processer. Det kan handla om allt från hur en besökare tas emot i receptionen till hur tjänster och/eller produkter utvecklas, supporteras och levereras mot kund.

Därför finns en stor vinstpotential för företag i och med förbättringar av en eller flera processer. Både inom hårda och mjuka områden.

Fyll i din information