<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Trendrapport IT-chefens nya uppdrag – CIO, CDO, eller ersatt av verksamheten?

 

"IT-avdelningen är idag en kunskapsorganisation, och för att kunna fullfölja detta uppdrag måste avdelningen förstå affärsvärdet i olika produkter och tjänster."
- Magnus Höij, f.d. chefredaktör för Internetworld & redaktör på Computer Sweden.

Ta del av de rådande trenderna inom it

Ladda ner vår trendrapport och lär dig mer om nya trender och insikter som påverkar dig som jobbar inom IT.

Vi har på senare tid märkt att IT-chefens nya uppdrag bland annat handlar mycket om att ta en tydlig ledarroll i en värld full av tekniska möjligheter – både vad gäller befintlig teknik, men också när det kommer till framtida innovationer.

I rapporten kan du också läsa om:

  • Varför IT-avdelningen måste förstå verksamhetens behov och problem
  • Hur IT-avdelningen bör gå tillväga för att förstå detta
  • Vilka krav som IT-avdelningen behöver ställa för att kunna stötta verksamheten 
  • Hur maktförskjutningen går från IT till verksamhet, och vad IT behöver göra för att behålla sin relevans och position
  • Varför IT-projekt inte når upp till de affärsmässiga målen
Börja med att digitalisera något enkelt och avgränsat. Det är väldigt lätt att dra igång något stort och komplicerat bara för att man tror att det är viktigt, men det är som att börja med att springa ett maraton när du bara vill komma igång med löpning.

Daniel Bergman

Verksamhetsutvecklare och f.d. administrativ chef för inköpsavdelningen, Byggmax

Fyll i formuläret för att ladda ner