<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

RETAIL FÖRÄNDRAS -
GÖR DU?

Digitalisering handlar inte enbart om teknik, utan om att ändra arbetssätt och affärsmodell. Detta kräver goda kunskaper om förändringsledning.

SÅ DRIVER DU
FÖRÄNDRING INOM RETAIL


I den här guiden tar du del av 4 konkreta områden, fördelat på över 10 sidor, där du som verksamhetsutvecklare kan bli bättre som förändringsledare, samt hur du aktivt kan föra den digitala agendan framåt. Guiden innehåller intervjuer med erfarna förändringsledare och konsulter.

Guiden består bland annat av:

  • Strategi som får dig att nå fram
  • Kommunikation
  • Förändringsledning
  • Digitalt stöd i förändringen
  • Experterna besvarar vanliga frågor

 

Ladda ner White Paper:  Så driver du förändring inom retail

Med Barium kan vi i verksamheten själva prioritera vilka processer det kan vara värdefullt att digitalisera - allt för att minimera slöseri, minska hanteringstiden och förbättra uppföljningsmöjligheterna
ÅSA ÅBERG
Försäljning och Driftsutveckling, Apoteket AB

Upplev digitaliserade arbetsflöden

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser
Utforska våra lösningar

Några av våra kunder