Guiden till smarta arbetssätt för verksamheten

Vi vet inte hur omvärlden kommer att förändras, men vi vet att det kommer
att se annorlunda ut. Trygghet ligger därför i förändring genom flexibla, smarta arbetssätt som ger verksamheten rätt förutsättningar.

DPA möjliggör tvärfunktionella arbetssätt. Ett fundament av broar byggs mellan avdelningar och skapar synergier som möjliggör en effektiv och friktionsfri samverkan. Istället för det traditionella silo-tänket där en avdelning är specialister på sitt område och arbetar på sin kammare - utan att ta hänsyn till resterande delar av organisationen.

I den här guiden belyser vi just skillnaderna mellan dessa typer av organisationer, de processorienterade organisationer mot de traditionella. Ni kommer även, via ett test, kunna avgöra vilken kategori ni faller under.

Bland annat kommer vi dyka djupare inom ämnena:

  • Processorienterade vs traditionella organisationer
  • Vilka drivkrafter finns det för att digitalisera verksamheten
  • Test: Identifiera er mognadsfas
  • Hur gör du för att gå från traditionella arbetssätt till nya, smartare sätt att arbeta

 

Ladda ner guiden

Med Bariums hjälp och Barium Live som stöd får vi ett IT-stöd som vi kan använda brett i organisationen och som vi dessutom kan komma igång med direkt.
ANN EBERHARDSSON
Chef verksamhetsstöd, Uppsala Vatten

Upplev digitaliserade arbetsflöden

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser
Boka demo

Några av våra kunder