<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Kundcase Västra Götalandsregionen

Så kombinerar VGR Barium Live och RPA för att automatisera fakturahantering

Ladda ner kundcaset om Västra götalandsregionen

 

Västra Götalandsregionen (VGR) är med sina drygt 50 000 anställda Sveriges största organisation och ansvarar bland annat för sjukvård, lokaltrafik och regional utveckling.

Ekonomiservice systemsupport & utveckling är en avdelning inom Västra Götalandsregionens. En avdelning som lägger stort fokus på tvärfunktionellt arbete och som arbetar brett över hela sitt affärsområde. Inom området ekonomiservice finns det enorma effekthemtagningar att hämta från både automation och digitalisering då det finns ett flertal repetitiva arbetsuppgifter.

Västra Götalandsregionen har arbetat med olika digitaliseringsinitiativ sedan en längre tid tillbaka. Kunderna består till stor del av sjukvårdspersonal som historiskt sett varit lidande av mängden administrativt arbete. Ett steg i VGRs digitaliseringsinitiativ är att underlätta för sjukvårdspersonalen och tillåta dem att fokusera på mer värdeskapande uppgifter.

Några resultat VGR sett sedan implementeringen av Barium Live:

  • Frigjort tid från rutinmässiga arbetsuppgifter
  • Mer tid kan läggas på värdeskapande uppgifter 
  • En ny mognadsgrad för digitalisering i organisationen 
  • Ökad kvalitet genom en helautomatiserad lösning för fakturahantering 


Ladda ner kundcaset

“Ett system kommer ofta som ett paket direkt från hyllan. I det här fallet kan vi anpassa det utifrån hur vi arbetar och vad vi behöver vilket tillåter oss vara mer snabbfotade med att stödja verksamheten.”

Thomas Lindström

Processledare

Upplev digitaliserade arbetsflöden

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser
Utforska våra lösningar

Några av våra kunder