KUNDCASE VASAKRONAN

Vasakronan använder Barium Live som en strategisk plattform där de utvecklat applikationer för att effektivisera sina verksamhetsprocesser inom områdena HR, juridik, leverans och kundtjänst

FRÅN KUNDUNDERSÖKNING TILL KUNDSERVICE


Tomas Nordlund som är systemförvaltare på Vasakronan berättar att företaget, redan år 2012, såg ett ökat behov från HR-avdelningen att digitalisera en rad manuella processer som bland annat rörde dokumenthanteringssystemen vid rekrytering och introduktion av nya medarbetare. I dag har de utökat användningen av Barium Live ytterligare, vilket har möjliggjort att Vasakronan på ett effektivt sätt kan automatisera fler manuella rutiner, som tidigare varit tidskrävande för verksamheten. Läs berättelsen för att se hur Sveriges största fastighetsföretag använder Low Code för att skapa applikationer snabbare.

Användningsområden hos Vasakronan: 

  • HR- och rekryteringsbeställningar
  • Rapportering om arbetsplatsolyckor och incidenter
  • Intresseanmälningar från leverantörer
  • GDPR-efterlevnad
  • Periodisk systemöversyn
  • ...och många fler områden

Ladda ner kundcaset

Barium Live är en pusselbit i vår digitala plattform som är strategiskt viktigt och en möjliggörare för att kontinuerligt ta fram nya innovativa lösningar

SÖREN SANDELL

CIO