<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

KUNDCASE UPPSALA VATTEN

Uppsala vatten får bättre flöde i processerna med hjälp av Barium

LADDA NER KUNDCASET OM 
UPPSALA VATTEN

Uppsala Vatten och Avfall AB verkar i en av landets starkaste tillväxtregioner. Uppsala kommun fortsätter att expandera och förtätas och där nya områden växer fram och nya arbetsplatser tar form krävs fungerande infrastruktur, säkrad kapacitet och hållbar förvaltning av naturresurser och anläggningar.

Uppsala Vatten och Avfall AB ansvarar för drift, planering och utveckling av vatten och avloppsverksamheten (VA) inom det verksamhetsområde som beslutats av Uppsala kommunfullmäktige. De ansvarar också för hämtning och hantering av hushållsavfall och driver 8 återvinningscentraler. Utöver det producerar de dessutom biogas av insamlat matavfall som blir ett fossilfritt drivmedel. Avfallsverksamheten omfattar också en sorterings- och deponiverksamhet. Inom Uppsala Vatten och Avfall AB arbetar 220 medarbetare.

Några exempel på de utmaningar de identifierat:

  • Långa ledtider
  • Tidsödande och ineffektiv hantering
  • Dålig överblick och transparens över arbetsflödet (processer)
  • Stora delar av verksamheten är en processindustri som saknade moderna verktyg för att modellera och visualisera processerna. 

Känner du igen dig? Ladda ner vårt kundcase och lär dig mer om hur Uppsala Vatten har tampats med dessa problem och vilka besparingar de lyckats göra.

Ladda ner kundcaset

Med Bariums hjälp och Barium Live som stöd får vi ett IT-stöd som vi kan använda brett i organisationen och som vi dessutom kan komma igång med direkt.

ANN EBERHARDSSON

Chef verksamhetsstöd, Uppsala Vatten

Upplev digitaliserade arbetsflöden

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser
Utforska våra lösningar

Några av våra kunder