<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

KUNDCASE SELECTA

Selecta effektiviserar kärnprocessen – en resa från manuell till digital orderhantering ledde till ledtidsreducering från 1.5 månad till 2 veckor.

LADDA NER KUNDCASET OM SELECTA

 

Selecta long final

Som branschledare blir företag ständigt utmanade av mindre aktörer som vill slå sig in och ta marknadsandelar. För Selecta har det därför blivit naturligt att bemöta konkurrensen och försvara sin position genom att sätta kunden i främsta rummet i allt deras arbete. Det handlar exempelvis om att utveckla erbjudanden, effektivisera processer och ta bort onödig administration för att strömlinjeforma verksamheten. Fokus ligger på att eliminera aktiviteter och väntetider som inte är värdeskapande gentemot kund. 

En av dessa berättelser vill vi dela med oss av här.

  • Ledtidsreducering - från 1.5 månad till 2 veckor
  • Leveransprecision - från 63% till 99%
  • Kostnadsbesparing - 1000-tals timmar besparade på mindre administration
  • Bättre kundupplevelse

Ladda ner kundcaset

Barium är en katalysator för att driva digitalisering och förändring

EVA-KRISTIN MAGNUSSON

Application Manager