<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

KUNDCASE REGION UPPSALA

Region Uppsala tar ägandeskap för sin egen digitaliseringsresa

LADDA NER KUNDCASET OM REGION UPPSALA

Region Uppsala ansvarar för frågor inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och bildning samt regional utveckling i Uppsala län. Resurscentrum ger ledningsstöd och administrativt stöd till Region Uppsalas verksamheter och till Regionkontoret. De hanterar bland annat löneutbetalningar, kund- och leverantörsfakturor och bokslut för hela Region Uppsala. Resurscentrum har också det övergripande ansvaret för Region Uppsalas arkiv- och dokumenthantering.

En annan stor del av verksamheten handlar om att förvalta och utveckla Region Uppsalas vårdsystem och administrativa system. De arbetar även med utdata ur Region Uppsalas system.

Region Uppsala har digitaliserat runt 25 processer i Barium. Ett urval av dessa finner du nedan:

  • Registrering av manuella kundfakturor i ekonomisystemet
  • Anmälan av förmånsbeskattning/löneavdrag
  • Resebokning
  • Registrering av bokföringsfil
  • Utskick av anställningsavtal

Region Uppsala identifierade en rad manuella processer som tog onödig tid och insåg att arbetet kunde effektiviseras inom flera olika delar av verksamheten. En central del för Region Uppsala var att de fortsatt kunde äga sin egen backlog och stå på egna ben, utan konsultberoende. Användarvänligeten var alltså en avgörande del när det kom till att hitta en lämplig lösning.

Ett annat symptom de led av var avsaknaden av transparens och möjligheten till att identifiera var i olika processer de befann sig.

I det här kundcaset kommer vi redovisa flera utmaningar som Region Uppsala tagit sig an med hjälp av Bariums Low Code plattform.

Ladda ner kundcaset

Vi skulle inte ha lyckats åstadkomma det vi gjort om vi inte hade haft tillgång till Bariums plattform. Det har gjort att vi snabbt kunnat utveckla omkring 25 olika applikationer som stöttar verksamheten.

MARCUS GÖRGÅRD

Chef Ekonomienheten och Enheten för Administrativ Automation (AdmA) på Resurscentrum Region Uppsala

Upplev digitaliserade arbetsflöden

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser
Utforska våra lösningar

Några av våra kunder