<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

KUNDCASE ONE NORDIC

ONE Nordic bygger applikationer på 2-3 veckor med Barium Live

ONE Nordic använder Barium Live som en strategisk plattform i sitt vardagliga arbete och på endast några veckor kan företaget ta fram och utveckla applikationer för att effektivisera olika processer i sin verksamhet.

SKRÄDDARSYDDA SYSTEM UTIFRÅN VERKSAMHETENS BEHOV

Anders Gustafsson jobbar som Verksamhetsutvecklare IT på ONE Nordic. I hans roll försöker han ständigt att vidareutveckla och effektivisera verksamheten med hjälp av smarta It-verktyg och lösningar. I det här kundcaset får vi läsa mer om drivkrafterna bakom att skaffa en Low Code plattform för att möjliggöra en högre digitaliseringstakt.

 

Viktiga drivkrafter till Digital Process Automation: 

  • Skapa applikationer snabbt 
  • Jobba agilt och utan stora konsultprojekt
  • Komplettera systemlandskapet och agera "Gap-filler"
  • Jobba verksamhetsnära

Ladda ner kundcaset

Att vi snabbt och effektivt kan fylla gap i våra verksamhetsprocesser utan några större konsultinsatser är en styrka i sig.

ANDERS GUSTAFSSON

Verksamhetsutvecklare IT

Upplev digitaliserade arbetsflöden

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser
Utforska våra lösningar

Några av våra kunder