<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

KUNDCASE GETINGE

Kvalitetssäkrad Supply chain-process för livsviktig utrustning från Getinge

LADDA NER KUNDCASET OM GETINGE

Getinge, en global leverantör av innovativa lösningar till vården, hade ett stort behov av bättre kontroll över pågående projekt. Framförallt fanns en önskan om att tydligt kunna se huruvida projekten låg i fas eller inte, så att man tidigt skulle kunna flagga för eventuella förseningar.

Det slutade med att projektgruppen lät oss kvalitetssäkra hela företagets Supply Chain-flöde.

Med hjälp av oss, och vårt smarta processbaserade system Barium Live, har Getinge bland annat lyckats uppnå:

  • Kortare ledtid 
  • Förbättrad leveransprecision
  • Bättre överblick

 Vill du veta hur? Ladda ned vårt kundcase!

Ladda ner kundcaset

På mindre än ett kvartal har Getinge implementerat en körbar process som innefattar fem delprocesser och närmare 20 olika roller.

Upplev digitaliserade arbetsflöden

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser
Utforska våra lösningar

Några av våra kunder