<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

KUNDCASE APOTEKET

Apoteket digitaliserar verksamheten - och ersätter flera IT-system

Ladda ner kundcaset om Apoteket AB

Apoteket long final

 

Apoteket bildades 1971 och är ett statligt ägt företag. Det innebär att de ägs av svenska folket och att delar av vinsten går tillbaka till samhället. Verksamhet finns på 250 orter över hela Sverige och innefattar medarbetare som kommer från 88 länder. Apoteket kan även stoltsera med att deras kunder kan få hjälp på sammanlagt 55 olika språk.

Organisationen har över 3 000 anställda som arbetar med Logistik, Marknad, IT, Ekonomi, HR, Hållbarhet & Juridik, Apoteksnät och Vård. Huvudkontoret finns i Solna men de flesta medarbetarna arbetar på de drygt 390 apotek som finns runtom i Sverige.

Trots att Apoteket är ett modernt företag som ofta förknippas med enkla och kundvänliga processer såg det inte likadant ut på insidan. En av de första processer som Apoteket valde att digitalisera var “kundrundan”. En digital storecheck som genomförs på samtliga 394 apotek varje morgon. Tidigare genomfördes detta med “penna och papper”.

Exempel på processer:

  • Reklamationer 
  • Felexpediering
  • Incidenter
  • Digital store-check

Resultat:

  • Minskade ledtider
  • Avvecklat legacy-system
  • Moderniserat & framtidssäkrat sina sätt att arbeta

Ladda ner hela caset för att ta reda på vad mer Apoteket har lyckats åstadkomma och hur deras planer ser ut för framtiden!

Ladda ner kundcaset

 

Med Barium kan vi i verksamheten själva prioritera vilka processer det kan vara värdefullt att digitalisera - allt för att minimera slöseri, minska hanteringstiden och förbättra uppföljningsmöjligheterna.

Åsa Åberg

Försäljning och Driftsutveckling, Apoteket AB

Upplev digitaliserade arbetsflöden

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser
Utforska våra lösningar

Några av våra kunder