<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

WHITEPAPER INFORMATIONSSÄKERHET

Vårt arbete med att säkra våra kunders data och information.

LADDA NER WHITEPAPER 

Detta dokument syftar till att ge läsaren en förståelse för hur Barium arbetar med informationssäkerhet samt hur tjänsten Barium Live utvecklas, driftas och supporteras.

Några av de områden som berörs:

  • Informationssäkerhet & tillgänglighet
  • Helpdesk & support
  • Utveckling & kvalitetssäkring
  • Uppgradering av Barium Live

 

Ladda ner whitepaper

Barium Live är certifierat enligt standarden ISO-27001 vilken är den mest vedertagna och internationellt erkända informationssäkerhetsstandarden.
Intertek

Upplev digitaliserade arbetsflöden

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser
Utforska våra lösningar

Några av våra kunder