<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

WHITEPAPER OM VÅRT ARBETE MED GDPR

Arbetet med att säkra vår tjänst och våra kunders hantering av personuppgifter med avseende på GDPR

LÄS OM VÅRT ARBETE MED GDPR 

Detta dokument syftar till att ge läsaren en förståelse för hur Barium arbetar med hantering av personuppgifter samt hur tjänsten Barium Live utvecklas, driftas och supporteras med avseende på GDPR.

Några av de områden som berörs:

  • Barium Live och GDPR
  • Säkerhet och skydd för personuppgifter
  • Registrerad individs rättigheter
  • Exempel på tillämpning och allmänna råd
  • FAQ

 

Ladda ner whitepaper

Barium har som molnpionjär funnits i molnet sedan november 2008 så Barium förstår helt och fullt ut betydelsen av att hantera kundinformation på ett säkert och integritetsskyddande sätt

Upplev digitaliserade arbetsflöden

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser
Utforska våra lösningar

Några av våra kunder