<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

DIN GUIDE TILL LOW-CODE

Här är en introduktionsguide för dig som är nyfiken på low-code. Du kan vara till exempel en verksamhetsutvecklare, en IT-chef eller en vanlig användare som tröttnat på att det saknas applikationer som ger stöd i ditt arbete. Håll till godo!

GRUNDERNA INOM LOW CODE

I den här guiden hittar du dels beskrivningar av tankarna bakom low-code-verktyg, dels praktiska
beskrivningar av hur man går till väga för att använda dem. Det finns även redogörelser av olika typer av low-code-verktyg, och i vilka olika situationer de passar.

Guiden ger en inblick i den nya spännande floran av Low Code plattformar, och vilka möjligheter de skapar för att driva digitalisering och verksamhetsutveckling med stöd av IT.

Ur innehållet:

  • Behovet av Low Code
  • Såhär fungerar Low Code-plattformar
  • Arbetsmoment och typiska moduler
  • Olika interna användarroller av Low Code
  • Sammanfattning

Om det gick snabbt att skapa skräddarsydda applikationer, vilken tillämpning hade du velat bygga först?

Guiden är på 13 sidor och vi har tagit hjälp av den före detta IDG-journalisten Lars Danielsson för att författa texterna.

 

Ladda ner guiden

Med Low Code går det att smälta samman verksamhets- och processutveckling med systemutveckling till en sömlös aktivitet
LARS DANIELSSON
Teknisk skribent, fd IDG

Upplev digitaliserade arbetsflöden

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser
Utforska våra lösningar

Några av våra kunder