<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2018-06-18 | Event

Webinar: Retail Interna processer juni 2018

Detaljhandeln har blivit otroligt påverkad av e-handel, global konkurrens och moderna digitala tjänster - inte konstigt att många initiativ handlar om att få till nya webbshoppar, digitala verktyg för att analysera data, driva trafik och optimera de digitala kanalerna för försäljning. Men det är viktigt att samtidigt inte tappa kontrollen över de interna processerna, det är nämligen där själva kundvärdet skapas och vi har sett ett eftersatt behov hos många företag inom detaljhandeln som vi har besökt. Genom vårt webinar vill vi peka på ett antal kundexempel där förbättring av de interna processerna har lett till försäljningstillväxt i mångmiljonklassen.

Tre interna processer som påverkar försäljning

Ni kommer få ta del av tre viktiga processer som i stor grad kan påverka er försäljning både direkt och indirekt. Har ni råd att inte agera på dessa?

Agenda: 

  • Introduktion till interna processer - och varför de är viktiga att hålla kolla på
  • Case 1 - Sortimentsutveckling och lansering av nya produkter
  • Case 2 - Reklamationshantering och leverantörsersättning
  • Case 3 - CSR och leverantörsuppföljning
  • Summering och tips

Praktisk info

Anmälan sker via nästa sida - klicka här eller på knappen nedan.

Läs mer om webinaret i juni

Klicka på knappen nedan
Anmäl dig till webinar