<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2018-08-28 | Event

Webinar: Low Code Webinar 28 augusti 2018

Överallt kan vi läsa om bristen på systemutvecklare, segdragna IT-projekt och Sverige som tappar placeringar när det gäller digitalisering. Men är fler utvecklare den enda lösningen på dessa problem? En ny systemflora har vuxit fram, och med hjälp av Low Code plattformar kan utvecklare bygga applikationer 10-20 gånger snabbare, och dessutom få hjälp av verksamhetsutvecklare utan IT-bakgrund. Välkommen på ett webinar när vi visar möjligheterna när det gäller industrialiseringen av IT.

Bygg applikationer med grafiska gränssnitt

Ni kommer få en introduktion till Low Code och BPM som används inom både privat och offentlig sektor för att automatisera affärsprocesser och skapa skräddarsydda applikationer.

Fredrik Wingren och Marcus Westling ifrån Barium kommer guida er från idé till färdig applikation. För att få exempel över applikationer som går att skapa kan ni kolla in vår Process Appstore för inspiration.

Vi hoppas skapa inspiration där vi visar på konkreta tillämpningsområden för en Low Code plattform, och hjälper er förstår när vilken teknik är att föredra. 

28 augusti 09.00-09.45: 

  • Vi introducerar Low Code och går in på konkreta tillämpningsområden.
  • Vi beskriver konceptet med modelldriven utveckling
  • Vi bygger en applikation från scratch
  • Avrundning, samt tips för att komma igång med Low Code i er verksamhet

Praktisk info

Anmälan sker via nästa sida - klicka här eller knappen nedan

Läs mer om webinaret i augusti

Klicka på knappen nedan
Anmäl dig till webinar