<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2019-08-14 | Event webinar

Webinar: Introduktion till Barium

Barium kan hjälpa till att digitalisera och optimera er verksamhet - allt från att skapa samsyn och visibilitet till att säkra uppföljning och efterlevnad samt förädla och effektivisera era arbetssätt.

När: 14 augusti, kl. 12.00

Vi kommer att ta de första stegen och förklara vad vi hjälper våra kunder med och vad ni kan göra med vår plattform Barium Live, oavsett industri. Genom flera års erfarenhet har vi kunnat identifiera ett antal lösningsmönster där vi, på framgångsrikt sätt, kunnat hjälpa våra kunder effektivisera sina verksamheter:

 • ORKESTRERA 
  Orkestrera den övergripande processen “ovanpå” ett eller flera underliggande system
 • ERSÄTTA ELLER INFÖRA
  Ersätt befintliga lösningar eller inför nytt digitalt systemstöd
 • FYLLA GAPEN OCH KOMPLETTERA
  Komplettera funktionalitet i befintliga IT-system som ofta är svårföränderliga, att kostnaden blir för hög alternativt att ledtiden blir för lång
 • PROTOTYP
  Snabbt testa idéer och koncept för att sen kunna bestämma ifall de fortsatt ska ligga i Barium Live eller föras in i annat alternativ förkastas helt
 • ”SVANSEN”
  Vid införande av ett stort system som ex SAP så finns det behov som inte uppfylls förrän efter en lång tid
 • DIGITALA BLANKETTER
  Ersätt manuella eller .pdf blanketter med digitala som dessutom är integrerade med den bakomliggande handläggningen

EN PLATTFORM FÖR ATT ÖKA DIGITALISERINGSTAKTEN

Vår molnbaserade BPM-plattform är skapad för verksamheter som vill kunna ta fram användarvänliga och skräddarsydda verksamhetsstöd baserade på sina processer utan långa eller konsultintensiva projekt. Plattformen är särskilt lämpad för affärskritiska applikationer eller ett större antal stödprocesser.

I våra projekt använder vi oss av en beprövad tre-stegsmodell för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra kunder. 

 

levmodell-swe-black copy

 

Vi kommer dyka djupare inom detta och mycket mer - låter det intressant? Anmäl dig till vårt webinarium via formuläret! 

 

Anmäl dig här

Ladda ner vårt produktbroschyr

Ladda ner produktbroschyren här

Upplev digitaliserade arbetsflöden

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser
Utforska våra lösningar

Några av våra kunder