<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2019-11-19 | webinar

Webinar: Introduktion till Barium Live

WEBINAR:
INTRODUKTION TILL BARIUM LIVE

19 november, 14:00 - 14:45 

Välkommen till en introduktion av Barium Live och hur du kan effektivisera arbetssätt på ett snabbare sätt än vad som tidigare varit möjligt. 

Det läggs idag uppskattningsvis en arbetsdag i månaden på att lösa IT-problem till följd av föråldrade lösningar. Än mer tid på arbetsuppgifter som skulle kunna automatiseras och digitaliseras. 

Med Barium Live tillåts de som har störst kunskap om era arbetssätt själva vara med och skapa lösningen - utan långtgående projekt med dyra kostnader som följd. 

I detta webinar får du:

  • En introduktion till hur ni, med hjälp av smarta verktyg, kan effektivisera det dagliga arbetet
  • Tips till hur du tar de första stegen mot ett smartare arbetssätt
  • Konkreta exempel från organisationer som nått framgång med flexibla systemstöd
  • Svar på era frågor och funderingar


Välkommen till ett nytt sätt att arbeta! 

 

 

Välkommen till ett introduktionswebinar där vi förklarar hur ni, med hjälp av smarta vertyg, kan effektivisera det dagliga arbetet!

Sebastian Lundin

Business Development Representative

Anmäl dig här

Upplev digitaliserade arbetsflöden

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser
Utforska våra lösningar

Några av våra kunder