<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2019-11-05 | webinar

Webinar: Driv förändring med smarta verktyg

WEBINAR:
DRIV FÖRÄNDRING MED SMARTA VERKTYG (INTRODUKTION)

5 november, 14:00 - 14:45 

Upplever du att era systemstöd inte är ändamålsenliga och att det finns områden som kan effektiviseras? Känner du att era arbetsflöden är ett ostrukturerat kaos? Du är inte ensam.

Vi stöter dagligen på organisationer med liknande utmaningar i alla olika branscher. Det beror ofta på att arbetet sker på ett manuellt sätt utanför systemen, och där information hanteras på ett ostrukturerat sätt. Vore det inte bättre att lägga tiden på värdeskapande uppgifter istället?

DETTA FÅR DU MED DIG:

  • En introduktion till hur ni, med hjälp av smarta verktyg, kan effektivisera det dagliga arbetet
  • Tips till hur du tar de första stegen mot ett smartare arbetssätt
  • Konkreta exempel från organisationer som nått framgång med flexibla systemstöd


Välkommen till ett nytt sätt att arbeta! 

 

 

Välkommen till ett introduktionswebinar där vi förklarar hur ni, med hjälp av smarta vertyg, kan effektivisera det dagliga arbetet!

Sebastian Lundin

Business Development Representative

Anmäl dig här

Upplev digitaliserade arbetsflöden

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser
Utforska våra lösningar

Några av våra kunder