<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2018-11-15 | Event

Webinar: Godbitar från Digital Business Live 15 nov

 

Digital Business Live är Bariums årliga inspirationsvent inom digitalisering, automatisering och verksamhetsutveckling av affärsprocesser. Det är ett kostnadsfritt event för chefer, förändringsledare och verksamhetsutvecklare på företag och myndigheter som vill inspireras, nätverka och entusiasmeras kring automatisering av affärsprocesser, digital transformering och moderna IT-strategier. Vi tror att det krävs samverkan mellan verksamhet och IT för att genomföra varaktig förändring ihop med slutanvändarna.

Nu har ni chansen att uppleva dagen i efterhand, och få höjdpunkter och godbitar ifrån eventet som arrangerades den 23 oktober på Epicenter i Stockholm.

Några av höjdpunkterna vi kommer ta upp:

  • Introduktion till er som deltagare
  • Den perfekta stormen av Hans Werner från Radar
  • En digital plattform för verksamhetsutveckling av Åsa Åberg och Vicki Tomas från Apoteket
  • From need to solution med IKEA och Robert Pernetun
  • Cut the crap - let's build an app! Presentation från Barium
  • Erbjudande om en "Seeing is believing" session för er verksamhet

 Anmäl dig till webinar

 

NÄR - Torsdagen den 15 november klockan 15.00-16.00
VAD - Kostnadsfritt webinar om processautomatisering, low code och verksamhetsutveckling med stöd av IT
VAR - Online  via GoToWebinar
HUR - Anmäl er via formuläret, vid frågor kontakta Fredrik.Selander@barium.se eller ring på 0706-65 64 45

 

 

Varmt välkommen!

Fredrik Selander

fredrik.selander@barium.se

0706-65 64 45