<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2018-01-18 | Event

Utbildning - Processmodellering 18 januari 2018

Barium erbjuder utbildning i processmodellering för dig som vill lära dig beskriva din verksamhet i form av affärsprocesser. Genom att använda moderna modelleringsverktyg så blir det möjligt att snabbare skapa samsyn och transparens i verksamheten - vilket leder till högre kvalitet och regelefterlevnad.

 

Kursens innehåll

Kursen följer vår standardutbildning, och är uppdelad i ett antal kunskapsblock som kommer gås igenom av våra processkonsulter som handleder kursen. Under första dagen kommer ni lära er skapa processer som beskriver er verksamhet. Något som är otroligt värdefullt i tider av digitalisering och införande av nya verksamhetsstöd.

Agenda:

  • Definition av en process
  • Modellera flöden
  • Skapa processtruktur

 

Förkunskaper:

För denna kurs krävs inga förkunskaper.

 

Kursens mål:

Kursdeltagare ska efter avslutad kurs kunna arbeta med att dokumentera processerna i verksamheten. Du får en grundläggande förståelse för nyttan med dokumenterade processer, en grundläggande kunskap i processmodellering mha standardnotationen BPMN 2.0 och kunskaper i processmodelleringsverktyget Barium Live.

 

Målgrupp:

Målgrupp för denna utbildning är du som arbetar med verksamhetsförändring. T.ex. verksamhetsutvecklare, kvalitetsutvecklare, förvaltare, förändringsledare samt verksamhetsansvariga som vill förstå, dokumentera och förmedla sin verksamhet på ett strukturerat sätt.

Anmäl dig här, eller via knappen nedan.

 

Välkommen

Cecilia Clinch

Anmäl dig till utbildningen

Klicka på anmälningsknappen nedan
Anmäl dig till utbildningen