<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2019-12-04 | Event

Utbildning Barium Live 2019

Anmäl dig till våra öppna utbildningar!

Vill du lära dig att bygga applikationer som stöttar er verksamhet? Nu erbjuder vi dig som kund en endagskurs, istället för två dagar som är vår vanliga grundutbildning i Barium Live. 

Utbildningen lämpar sig väl för dig som är verksamhetsutvecklare, processägare eller arbetar inom IT och som vill lära dig mer om Barium Live för att själv komma igång med skapandet av verksamhetsapplikationer. 

Eftersom det är ett komprimerat utbildningstillfälle kommer även erbjudandet till ett rabatterat pris. Istället för att boka upp ett helt team för 30.000 för upp till 10 personer erbjuder vi nu 2.500 per person. 

Vad ni kommer lära er under dagen:

  • Modellera verksamhetsprocesser i Barium Live
  • Symboler och funktioner och hur dessa används
  • Best practices för att modellera bra processer samt olika övningar
  • Skapa applikationer från en processkarta
  • Enkla webbformulär
  • Koppla på roller och logik
  • Testa och utvärdera applikationer

Utöver detta kommer ni ta med er en djupare insikt i plattformen Barium Live och hur ni kan accelerera digitalisering på ert företag.

När:

Göteborg - Torsdag 3 oktober, Onsdag 4 december
Västra Hamngatan 24-26, 411 17 Göteborg

(Samtliga utbildningstillfällen är mellan 09.00 - 16.00)

 

Efter den här kursen kommer ni få en större inblick i Barium och kunna påverka ert digitaliseringsarbete avsevärt mycket mer!

My Jonsson

Customer Success Manager

Anmäl dig här

Upplev digitaliserade arbetsflöden

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser
Utforska våra lösningar

Några av våra kunder