<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2018-01-23 | Event

Seminarie om GDPR - Stockholm

Stora resurser har lagts ned på konsulter och jurister för att inventera och framtidssäkra företag och organisationer som jobbar med personuppgifter inom EU. Nu är det dags att gå från att lyssna till att göra!

 

Vi har tagit fram användarvänliga applikationer och mallar som bygger på de senaste rönen gällande GDPR och som säkerställer att er organisation arbetar enligt kommande lagstiftning. Exempelvis för att stödja rättighetsrutiner, men också för att dokumentera verksamhetens processer och system.

Deltagare som medverkar vid seminariet kommer få chans att testa applikationer och processer för att GDPR-säkra sin verksamhet.

 

Agenda:

  • Frukost & mingel 08.00 - 08.30
  • Från ord till handling - Presentation GDPR applikationer 08.30 - 09.15
  • Tips för att komma igång snabbt 09.15 - 09.30

Plats:

Stockholm 23 januari hos Barium på Sveavägen 21. (Hötorget) - Frukost från 08.00

OBS - vi kommer även köra samma upplägg i Göteborg dagen efter - anmälan sker via samma länk.

 

Anmäl dig genom att klicka här eller på knappen nedan.

 

Applikationer för GDPR

Klicka på knappen nedan
Anmäl dig till seminariet